Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jan, 16 2019
Senaste Nytt

Tyréns hjälper vinnande bidrag i Linköping

Bild: OkiDoki! Arkitekter AB
Bild: OkiDoki! Arkitekter AB
Publicerad av
Henrik Ståhl - 13 nov 2012

Linköpings kommun i samarbete med Linköpings universitet och Akademiska Hus inbjöd till allmän arkitekttävling om utformning av Vallastaden i Linköping. Tyréns arbetar nu, utifrån det vinnande förslaget, fram en förprojektering för området som ska ligga till grund för kommande detaljplan.I förprojekteringen ingår framtagande av gatustruktur för hela planområdet. Området består av tre olika typer gatutyper; boulevarder, kvartersgator och gränder samt ett torg. Framtagandet sker i nära samverkan med beställaren och berörda ledningsägare. Tävlingens syfte var att få fram bra idéer om hur ett nytt stadsområde i Linköping ska formas och till att hitta samarbetspartners för den fortsatta planeringen av området. Med avstamp i bo- och samhällsexpon 2016 ska området vara ett praktiskt exempel på och en möjlig experimentverkstad för framtidens samhällsbyggande. Vallastaden – och förändringar inom Campus Valla är den första etappen av en utveckling där Universitet och staden knyts ihop.

Området ska präglas av kunskap, social hållbarhet och kreativitet. Vallastaden ska genom nytänkande bidra till utvecklingen av samhällsbyggandet.

Tyréns uppdraget startade i oktober 2012 och ska vara klart i januari 2013.