Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, mar, 21 2019
Senaste Nytt

Mariefreds nya gästhamn tar form

Publicerad av
Redaktionen - 28 maj 2009

I samband med att Strängnäs kommun lämnar över driften av Mariefreds Gästhamn och Marina till en privat operatör, Viamare Promarina Management AB, kommer gästhamnen att genomgå ett ordentligt lyft. YAJ arkitekter, som är nischade på varumärkesbyggande arkitektur inom turistnäringen, anlitades för den arkitektoniska scenförändringen. Hamnplanen - idag en grusad parkeringsplats - skall etappvis utvecklas med moderna magasinsbyggnader, kajstråk med uteserveringar, bryggor och ett stensatt torg, som tillsammans knyter ihop staden med vattnet. Magasinsbyggnaderna skall förutom gästhamnsanknutna funktioner hysa verksamheter med koppling till sjösport och livets goda.
– Vår målsättning har varit att i samarbete med Promarina utforma anläggningen så att den förlänger båtsäsongen, erbjuder rekreativa upplevelser även i dåligt väder och också har attraktionskraft off season. Anläggningen skall både länka båtgäster med ortens attraktioner och erbjuda allmänheten från land en upplevelserik länk till vattnet, säger Ylva Lindstedt, vd för YAJ arkitekter.

– Det är också vår ambition att gästhamnens arkitektur skall vara en attraktor i sig, som tillsammans med anläggningens innehåll och bemötandet där skapar nya reseanledningar till Mariefred. Det är en lågmäld, modern arkitektur med stark förankring i sitt sammanhang.

– Det traditionella hamnmagasinet är vår utgångspunkt för byggnationen: Enkla, längsgående byggnader med sadeltak - fast med en twist. Nocklinjen vrider sig och skapar dynamik och variation längs kajstråket. Magasinen öppnar sig både mot vattnet och mot staden med glaspartier och stora skjutportar. Magasinen är däremot diskreta i storlek, form och kulör. Järnvitriolbestruket trä täcker gavlar och tak, beskriver arkitekten Jonas Nyberg. -Anläggningens maritima innehåll återspeglas i skjutpartiernas klarlackade mahogny och detaljer i rostfritt stål.

– För oss är det viktigt att den arkitektur vi skapar har starka skäl att vara just där den är. I Mariefred är historien extra närvarande. Här finns bland annat Vasaborgen Gripsholm från 1537, 400-åriga Gripsholms Värdshus där svenska kocklandskapet har sin bas, Grafikens hus Mälarångaren S/S Mariefred, museijärnvägen ÖSlJ och inte minst Mariefreds historiska stadskärna. Det gäller att de byggnader, stråk och platser vi skapar samspelar och genererar synergieffekter med sin omgivning. Genom att dessutom addera nya, unika upplevelser kan vi bidra till att stärka attraktionskraften på en plats, säger Ylva Lindstedt.

– Vi har en grön baktanke med alla våra projekt, vilket stämmer väl överens med Promarinas miljöambitioner, berättar Ylva Lindstedt. Anläggningen skall innehålla solpaneler, miljöriktiga byggmaterial, energisnål belysning och apparatur. Anläggningen kommer också att erbjuda sina båtgäster cykeluthyrning. Promarina siktar till miljöutmärkelsen Blå Flagg. De samarbetar även med Håll Sverige Rent.

Annons

Annons

Annons