Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, maj, 23 2019
Senaste Nytt

Henning Larsen Architects gestaltar ESS

Bild: Henning Larsen Architects
Bild: Henning Larsen Architects
Bild: Henning Larsen Architects
Bild: Henning Larsen Architects
Bild: Henning Larsen Architects
Bild: Henning Larsen Architects
Publicerad av
Henrik Ståhl - 01 mar 2013

Henning Larsen Architects har valts ut att gestalta forskningscentret European Spallation Source. I en stor, internationell arkitekttävling, korades två vinnare: Team Henning Larsen och Team BIG-Bjarke Ingels Group. I det slutliga avgörandet, valdes Henning Larsen ut för det kommande arkitektuppdraget.

European Spallation Source (ESS) är för närvarande Europas största forskningsprojekt. Anläggningen blir det världsledande forskningscentret för materialforskning och life science med neutroner.

Efter en internationell arkitekttävling, har ESS valt den danska firman Henning Larsen Architects för arkitektuppdraget att utforma den kommande ESS-anläggningen. Konceptet ansågs av juryn visa ”stor skicklighet och känslighet”, ett starkt campus-koncept, och en kombination av mänsklig och dramatisk skala.

Arkitektteamet som leddes av Henning Larsen Architects inkluderade flera företag: COBE ApS, SLA A/S, Buro Happold, NNE Pharmaplan och Transsolar. Teamet har nu fått uppdraget att ta fram den slutliga gestaltningen av ESS-området.

- Flexibiliteten, den mänskliga skalan och den campus-liknande utformningen i Team Henning Larsens koncept kommer att ge oss en utmärkt bas för en funktionell och variabel arbetsplats anpassad till forskarnas behov. Eftersom det kröns av en symbolisk byggnad, kommer det också att ge den glans som avspeglar det framtida ESS position i det europeiska forskningslandskapet, säger Colin Carlile, ESS vd.

- Jag är också mycket stolt över den mycket höga internationella kvalitet som genomsyrat samtliga fem inlämnade förslag. Den kreativitet, analys och skönhet som utvecklats av det stora antal ledande arkitekter, ingenjörer och landskapsarkitekter som deltog i tävlingen har varit imponerande. De kommer alla att ge oss inspiration i det kommande arbetet.

Processen att gestalta arkitektur och omgivande landskap på ESS-området är fortfarande i ett tidigt skede. Den slutliga arkitektoniska utformningen kommer att utvecklas under det kommande året som ett samarbete mellan ESS och Team Henning Larsen.

- Valet av arkitekt för gestaltningen av ESS är ett stort steg. Det innebär att vi kan starta den detaljerade planeringen av byggnationen som är nödvändig för att kunna gå framåt, säger Kent Hedin, byggchef på ESS.

Valet av Henning Larsen föregicks av en internationell arkitekttävling, i vilken två vinnare korades av juryn. Den andra vinnaren var det koncept som tagits fram av Team BIG-Bjarke Ingels Group. Juryn motiverade valet med att Team BIG:s förslag visade på ”en extraordinärt stark formgivningsidé, som integrerar byggnadskomplexet med det omgivande landskapet”, och detta på ett sätt som uttryckts i en ”symbolisk byggnad”.

Efter fortsatt bearbetande av de båda vinnande förslagen, i syfte att utvärdera i vilken mån de var praktiskt genomförbara, valde ESS slutligen Team Henning Larsen för arkitektuppdraget.

Den internationella arkitekttävlingen genomfördes under andra halvan av 2012, och valet av arkitektbyrån gjordes i februari 2013. Till tävlingen anmäldes ett stort antal team av erkända arkitektbyråer och landskapsarkitekter. De 24 arkitektteam som prekvalificerats, utvärderades och rankades av tävlingens jury. Denna valde ut fem arkitektteam, som bjöds in att delta i tävlingen genom att utarbeta förslag.

Tävlingsjuryns medlemmar valdes för att representera både ESS och de främsta intressenterna i närområdet:

  • Inga Hallén – arkitekt SAR/MSA, stadsbyggnadsdirektör Lund
  • Charlotte Lindström – teknisk direktör, Kristianstads kommun, vald att representera Region Skåne
  • BG Svensson – VD Science Village Scandinavia AB (f.d Lundamark AB)
  • Colin Carlile - VD ESS
  • Matti Tiirakari – Administrativ direktör ESS
  • Örjan Larsson – seniorkonsult vid ESS (f.d VD för Citytunneln)
  • Kent Hedin – byggchef ESS (f.d NCC:s projektchef för Turning Torso och för Malmö Arena)

Efter noggrann utvärdering av de inlämnade förslagen, valde tävlingsjuryn ut två vinnande förslag, inlämnade av Team BIG-Bjarke Ingels Group och av Team Henning Larsen Architects. Dessa båda förslag ansågs vara lika starka, men ha delvis olika kvaliteter.

Efter omarbetande av de vinnande förslagen för att studera i vilken mån de var praktiskt genomförbara, utvärderades de både nya förslagen på nytt. Utvärderingskriterierna var kvalitet, kostnad, flexibilitet, funktionalitet och föreslagen samarbetsmodell med ESS AB. Båda förslagen ansågs likvärdiga ur estetiskt hänseende, men Team Henning Larsens koncept fick högst betyg vad gäller kostnad, flexibilitet, byggtid och samarbetsmodell, och valdes därför ut för uppdraget att gestalta byggnader och omgivande landskap vid den kommande ESS-anläggningen.

Annons

Annons

Annons