Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Gamla flygfältet blir ny stadsdel

Barkarbystaden 1 kommer karaktäriseras av en stor gårdsstruktur med spaljéer, utemöbler och växtlighet. Illustration: Kirsh + Dereka Arkitekter
Barkarbystaden 1 kommer karaktäriseras av en stor gårdsstruktur med spaljéer, utemöbler och växtlighet. Illustration: Kirsh + Dereka Arkitekter
Publicerad av
Tommy Ekholm - 12 apr 2013

Wallenstam bygger totalt 440 lägenheter i Barkarbystaden i Järfälla när området ska förvandlas från gammalt flygfält till en ny stadsdel. I den första etappen byggs kvarteret Segelflyget med 240 lägenheter - samtliga inspirerade av en björkdunge som Jim Forsberg på Argo arkitekter fann på platsen. Inte långt därifrån bygger samtidigt Byggvesta Bo upp kvarter Barkarbystaden 1.

Wallenstam har som plan att bygga totalt 440 nya lägenheter i Barkarbystaden i Järfälla kommun de kommande åren. Arbetet görs i två etapper och sedan ett par månader tillbaka har arbetet med kvarteret Segelflyget påbörjats. Kvarteret kommer att bestå av sammanlagt 240 lägenheter och affärs- och restauranglokaler i bottenplan av byggnaderna.

Gammalt flygfält

Barkarbystaden växer fram på ett före detta flygfält. Men 2010 gjordes de sista flygningarna här och nu ska det bli en ny stadsdel. Kvarteret Segelflyget är en av delarna i den och i oktober påbörjade Mecon bygg AB bygget.

Sammanlagt kommer 5000 lägenheter att byggas i Barkabystaden. Segelflyget är en del av det massiva byggprojektet.

Inspirerad av björkar

Lägenhetsbyggnaderna kommer att variera i höjd, en idé som Jim Forsberg på Argo arkitekter berättar för Aktuella byggen att han fick när han besökte området i juni 2010.

En björkdunge på platsen fångade hans uppmärksamhet och vägrade släppa taget.

Inspirerad av björkarna vaknade han natten därpå och skissade fram byggnaderna.

– Alla träden var av ett och samma träslag. Men de varierade ändå i storlek och utseende: de var korta, höga, breda och smala, säger Jim Forsberg.

Den nya stadsdelen ska präglas av variation, enligt kommunens gestaltningsprogram. Jim Forsberg drar paralleller till björkarna.

– Det här temat har byggt projektet ända fram till idag: en björkdunge. Några byggnader är korta, några är höga. Fasadernas kulörer är hämtade från björkdungens färgskala.

Björklövens färgskiftningar under årets gång kommer att vara grunden till färgsättningen av balkongerna. På innergården är det tänkt att planteras just björkar.

När kvarteret Segelflyget är klart kommer det bestå av 12 900 kvadratmeter lägenhetsyta  och ytterligare 300 kvadratmeter lokalyta. Första inflyttning beräknas till tredje kvartalet nästa år och i en andra etapp kommer Wallenstam att bygga ytterligare 200 lägenheter i Barkarbystaden med start 2014.

Stor gårdsmiljö i Barkarbystaden 1 I kvarteret Barkarbystaden 1 bygger Byggvesta Bo 199 lägenheter, fördelade över 9 trapphus. Kvarteret är en del av den nya stadsbebyggelsen och det första kvarteret som byggs i denna etapp.  Kvarteret kännetecknas av en stor och påkostad gårdsmiljö. Husens höjd anpassar sig runt kvarteret för att maximera solljuset på gården, från 3 till 6 våningar. Husen byggs som egenvärmehus och kommer att ha en energianvändning som ungefär är hälften av den som Boverket har som kra.v

- Det är orienterat så att alla lägenheter har balkonger eller uteplatser. Mot en mindre gata har vi delat upp lägenheterna i radhus och mot de större vägarna får husen en mer stadsmässig karaktär, säger John Kirsh, arkitekt.

I Barkarbystaden har man fastställt ett mål om att grönytorna ska uppfylla en kvot, en så kallad grönytefaktorn, som i detta kvarter är relativt stor. Detta överensstämmer med John Kirshs mål om en stor gård.

- Vi bygger miljöer på gården, med både växtlighet och utomhusmöbler med spaljéer. Och sen blir det sedumtak och vertikal växtlighet inne på gårdssidan, där vi har långa stora balkonger, fortsätter John Kirsh.

Annons

Annons

Annons