Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jan, 20 2019
Senaste Nytt

Ett följsamt mini-Manhattan

Bild: Kjellander+Sjöberg
Bild: Kjellander+Sjöberg
Bild: Kjellander+Sjöberg
Bild: Kjellander+Sjöberg
Publicerad av
Henrik Ståhl - 19 apr 2013

Kjellander + Sjöberg skapar ett nytt infill-bostadshus i den centralt belägna stadsdelen Kungsholmen i Stockholm. Paradiset 19-21 är ett karaktärsfullt tillägg med egen identitet som utvecklas i samarbete med fastighetsägaren Tobin Properties och fastighetsutvecklaren Ebab.

Med blandad bebyggelse, kontor och lättare industri har Kungsholmen under senare år utvecklats mot en sammansatt stadsdel med kompletterande verksamheter och nya bostäder. Paradiset 19-21 på Nordenflychtsvägen syftar till att kombinera den befintliga miljön med bebyggelse som förtydligar och utvecklar stadsstrukturen vidare. Det är en byggnad som är gestaltad för att passa in i stadsdelen med lokal förankring samtidigt som nya kvalitéer tillförs.

Projektet är ett följsamt mini-Manhattan som landar i stadskvarteret och bygger ett levande gaturum med lokaler i entréplanet och inbjudande verksamheter med expressiv stadskänsla. Det är ett projekt som omfamnar stadens kärnvärden – mångfald och bredd i utbudet av funktioner. Byggnadsvolymen skapar en tydlig siluett med djup som är verksam på håll i staden och i intilliggande gaturum. Husets gestaltning beskriver Nordenflychtsvägens trappning och omgivande bebyggelsehöjder med variation i skala.

Annons