Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 19 2019
Senaste Nytt

Fastighetsbolag går samman och förvärvar bostadsbestånd

Publicerad av
Sanna Kesselfors - 02 jan 2017

I samband med förverkligandet av projektet Culture Casbah har  Balder, Heimstaden , MKB  och Victoria Park  bildat ett gemensamt bolag. Det nybildade bolaget kommer nu att påbörja detaljplanearbetet med cirka 200 nya bostäder och 30 kommersiella lokaler, enligt ett pressmeddelande.  

Rosengård Fastighets AB har ingått avtal om att från MKB Fastighets AB förvärva cirka 1 660 bostadslägenheter i Rosengård. Det förvärvade beståndet har ett aktuellt driftsnetto på cirka 48,4 miljoner kronor och ett marknadsvärde uppgående till 1,1 miljarder kronor. Köpeskillingen för aktierna i de båda fastighetsägande bolagen beräknas uppgå till sammanlagt cirka 633 miljoner kronor. De samarbetande bolagen kommer att äga 25 procent vardera av aktierna i Rosengård Fastighets AB, som förvärvas till nominellt värde.

Tillträde beräknas ske den 1 maj 2017 förutsatt att de villkor som affären är beroende av är uppfyllda. Affären är bland annat villkorad av prövning av Konkurrensverket, att Rosengård Fastighets AB kan skaffa finansiering för förvärvet samt att de samarbetande bolagens styrelser godkänner transaktionerna.

Culture Casbah är ett stadsutvecklingsprojekt med målet att utveckla och vitalisera området Rosengård till en trygg, eftertraktad och central del av Malmö. Som en del av projektet planeras ett 22 våningar högt torn. Tornet och övriga nya bostadshus avses innehålla tillsammans cirka 200 nya bostäder och 30 lokaler för affärsverksamhet.

Annons

Annons

Annons