Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, maj, 19 2019
Senaste Nytt

New York bygger en ny bro över Hudsonfloden

Publicerad av
Markku Björkman - 05 jan 2017

Den nya Tappan Zee- bron, som håller på att byggas över Hudsonfloden, är en dubbel snedkabelbro. Den ska ersätta den gamla Tappan Zee- bron.  Byggandet startade 2013 och en partiell öppning planeras under 2017. Bron beräknas bli helt färdig år 2018.

Den ursprungliga Tappan Zee- bron byggdes under Koreakriget i början av 1950-talet i en period av materialbrist

Den ursprungliga och nuvarande Tappan Zee Bridge är en fribärande bro som blev färdig år 1955. Bron är 4,8 km lång och sträcker sig över Hudsonfloden vid dess näst bredaste ställe. Namnet Tappan Zee härstammar från holländska nybyggare, som kallade platsen så i början av sjuttonhundratalet. Tappan Zee Bridge och en kortare Bear Mountain Bridge, är de enda broarna längs en 53 km lång sträcka av floden, som passerar genom New Yorks tätbefolkade norra förorter.

Den gamla Tappan Zee - bron, som numera har svårt att ”svälja” mer än 135 000 bilar per dygn, byggdes för högst 50 år. Den nya bron förväntas klara av den ständigt ökande trafiken mellan New York och delstaten New Jersey. Dessutom ska nya bron hålla åtminstone 100 år. 

 

Annons

Annons

Annons