Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 23 2017
Senaste Nytt

Balticgruppen rustar upp varmbadhuset i Umeå

Publicerad av
Sanna Kesselfors - 09 jan 2017

Tillsammans med en ansvarig byggantikvarie inleder Balticgruppen under januari arbetet med att restaurera Umeås gamla Varmbadhus vid Strandgatan. Varmbadhuset har genomgått många förändringar under 1900-talets olika decennier och restaureringen innebär att huset kommer att återfå sitt utseende från 1894, enligt ett pressmeddelande. 

 

Exteriören på bottenvåningen i tegel, där badhusverksamheten höll till, kommer att bevaras och dess fasad kommer att restaureras till ursprungligt utseende. De övre våningarna i trä rivs och byggs upp igen, med modern stomme och bra isolering, men med hög ambition att exteriören ska återställas till det utseende den hade när huset var nybyggt.

Huset  målas med linoljefärg i en ljus kulör som förr i tiden. Den tillbyggda länken mellan Varmbadhuset och Borgmästarvillan kommer att rivas så att husen återfår sin status som friliggande och unika byggnader längs Strandgatan.– Vi vet att varmbadhuset betyder mycket för många umebor och det känns bra att vi nu kommer igång med det här projektet, men det är också en utmaning eftersom exteriören ska återställas till sitt ursprungliga utseende. Därför känns det väldigt bra att vi har knutit till oss bästa möjliga kompetens när det gäller byggnadsvård, säger Jonas Olsson, Balticgruppens vd i pressmeddelandet. I projektet medverkar byggnadsantikvarie Lena Tengnér, som är certifierad sakkunnig för kulturvärden.