Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, mar, 19 2019
Senaste Nytt

Stöd från Regeringen ska öka byggandet

Publicerad av
Sanna Kesselfors - 12 jan 2017

Under 2017 går det att söka tre nya statliga bostadsstöd hos Länsstyrelsen Skåne. Stöden kan i första hand sökas av bostadsföretag, kommuner, kommunala och privata bostadsbolag samt byggnadsentreprenörer, skriver Länsstyrelsen Skåne i ett pressmeddelande.

  – Det är mycket glädjande att regeringen gör de här stora satsningarna på byggande. Ett ökat bostadsbyggande är avgörande för Skånes framtid, säger Kajsa Palo, chef för enheten för samhällsplanering på Länsstyrelsen Skåne.

Men även stiftelser, ekonomiska föreningar eller andra som uppfyller kraven kan beviljas stöd. Syftet med stöden är att stimulera bostadsbyggandet samt renovering och energieffektivisering i vissa områden. 

 Hyresbostäder och studentbostäder

 

Stödet är främst avsett för att bygga hyresbostäder i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist samt för att bygga bostäder för studerande. Stöden kan ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad till bostäder i flerbostadshus och småhus så länge upplåtelseformen är hyresrätt.

 

Redan påbörjade projekt kan söka stöd senast 28 februari 2017 (gäller för bostäder som påbörjades senast 25 mars 2015). För dem som inte har börjat bygga finns ett långsiktigt stöd för projekt som påbörjas efter den 1 januari 2017. I budgetpropositionen för 2017 har regeringen föreslagit 2,7 miljarder kronor i stöd och 3,2 miljarder årligen 2018-2020.

 

Annons

Annons

Annons