Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, feb, 22 2019
Senaste Nytt

Regeringen upphäver beslut om detaljplan

Publicerad av
Sanna Kesselfors - 12 jan 2017

Nu regeringen beslutat att upphäva Länsstyrelsens beslut om detaljplan för Väbeln 3 i Stockholm. Därmed står Stockholms stads detaljplan för 400 nya studentbostäder vid Gärdet fast, skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen upphävde kommunens beslut att anta en detaljplan om 400 nya studentbostäder längs Lidingövägen i Stockholm genom att hänvisa till att exploateringen skulle göra stor skada på riksintresset Nationalstadsparken.

Regeringen anser att Länsstyrelsen inte tillräckligt visat att detaljplanen skulle innebära sådan skada på Nationalstadsparken att planen ska upphävas. Detaljplanens syfte, att möjliggöra utbyggnad av befintliga studentbostadshus, kan anses ligga i linje med intentionerna för Nationalstadsparken. Länsstyrelsens beslut ogillas därmed och kommunens beslut att anta detaljplanen står fast.

Annons