Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jun, 25 2019
Senaste Nytt

Digital byggplanering i fokus på BAU 2017

Publicerad av
Markku Björkman - 20 jan 2017

Byggandet och byggteknik i synnerhet förändras för närvarande i en svindlande takt. Temat digitaliseringen inom byggbranschen fick följaktligen en omfattande bevakning på årets BAU 2017 i München.

Utställare och flera konferenser diskuterade om hur branschen kan bli mer förändringsbenägen och våga omfamna digitaliseringen på flera och nya sätt.

Vid en av mässan viktigaste konferenser, med temat ” framtidens arkitektur”, rådde stor enighet om att datorstödd tillverkning av design- och anläggningslogistik, som ska sätta fart på verksamheten har en enorm ekonomisk potential för byggnadsindustrin och ger arkitekter, planerare, fastighetsägare, användare och återanvändare en stor känsla av säkerhet.

Medan byggandet följde ungefär samma regler för hundratals år har de tekniska innovationerna under det senaste decenniet gett upphov till en oförutsedd mängd intelligenta byggprodukter och ny typ av arkitektur.

På samma sätt som redan sker inom fordons- och maskintillverkning, gör digital planering och digitala tillverkningsprocesser det möjligt att producera i stora serier och/eller mindre kvantiteter av en enhet även inom byggnadsindustrin. Byggelement kan nu produceras med precision och noggrann tillverkningskvalitet, ett förfaringssätt sedan länge har varit normalt inom finmekaniken.

På BAU 2017 presenterades en rad digitala program och designteknik för framtidens arkitektur men, som underströks av flera debattörer, saknas det fortfarande en rad nödvändiga, standardiserade regler och riktlinjer för denna sektor.

Digitaliseringen är viktigare idag än någonsin med tanke på aktuella och överhängande långtgående förändringar inom den internationella byggbranschen. Det gäller att anpassa okända byggnadskulturer, processtyrning och utveckling av nya processer.

Inom ramen för forskningsprojektet "Digital Hut" och i samarbete med Wismar University of Applied Sciences, presenterades en prototyp av ett digitalt utformat och tillverkat bostadshus. Prototypen demonstrerades i tyska Byggministeriets monter.

Ministeriets språkrör motiverade projektet genom att hänvisade till de allt kortare intervallerna, som skapar ständigt växande ”svängrum” för nya innovativa koncept i samspelet mellan människor och föremål, intelligent automation och individualisering i produktionen.

Syftet med forskningsprojektet är att designa och producera en "mindre prototyp av ett hus" med digital teknik i utveckling och produktion. I det flerfasiga projektet har man använt digitala produktionsmetoder för att utveckla et variabelt digitalt byggsystem, som konfigureras av användaren själv utan tillämpning av komplexa verktyg. Därmed uppstår en byggnad som skapas med hjälp av app.

Genom att använda innovativ materialbearbetning och hållbart byggmaterial i kombination med adaptiva rumsliga begrepp, har särskilda strävanden gjorts för att uppfylla anspråken i ett mobilt- och nätverksrelaterat samhälle.

"Digital Hut" är en experimentell ”byggsats” för digital byggnadsplanering. Byggnaden är i en permanent omvandlingsprocess och användaren är en viktig del av denna utvecklingsprocess.  Programmets anpassningsförmåga resulterar i ett stort antal möjliga tillämpningar, såsom förnyad kompaktering och tätning av oanvända stadsområden eller användning av tillfälliga byggnader som en inspirationskälla för en hållbar och innovativ arkitektur.

 

 

Annons

Annons

Annons