Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 19 2019
Senaste Nytt

BAU 2017: Tyska bostadsbyggandet ökade med 20 % under 2016

Publicerad av
Markku Björkman - 22 jan 2017

Antalet beviljade bygglov i Tyskland ökade med drygt 20 procent under 2016, berättade Tysklands bygg- och bostadsminister Barbara Hendricks i samband med Münchens byggmässa, som avslutades den 21 januari. Alla tecken tyder på enligt Hendricks, att byggboomen fortsätter att stimulera Tysklands ekonomiska tillväxt även i år.

Efterfrågan på fastigheter ökar dramatiskt i Europas största ekonomi till följd av en snabbt växande befolkning.

- Andra faktorer är ökad anställningstrygghet, ökade inkomster och rekordlåga lånekostnader, förklarade Barbara Hendricks.

Ökade statliga subventioner och investeringar för nya hyreslägenheter i allmännyttan, avsedda bland andra för drygt en miljon flyktingar, håller på att skapa tusentals nya byggarbetsplatser i olika delar av Tyskland.

- Vi har lyckats med att sätta fart på bostadsbyggandet inom en mycket kort tid, sade Hendricks vid en presskonferens på byggmässan BAU 2017.

Under 2016 utfärdades byggnadslov för drygt 380 000 bostäder. Det var en kraftig ökning jämfört med de 313 000 tillstånd som utfärdades under föregående år, sade minister Hendricks.

Enligt henne var siffran det högsta antalet tillstånd som utfärdats under ett år sedan 2000.

Tyska byggbranschens organisationer räknar med att försäljningen av nya bostäder ökar med 5 procent under 2017. Det skulle bli den högsta nivån sedan 1995.

Byggbranschen, som är numera en av de viktigaste drivkrafterna för ekonomisk tillväxt i Tyskland, bidrar med 0,3 procentenheter till landets totala BNP-tillväxt på 1,9 procent (2016), vilket var den högsta på ett halvt decennium.

Redan innan antalet tillströmmande flyktingar började öka under 2015, saknade tätorterna uppskattningsvis 800 000 prisvärda lägenheter.  Bristen berodde däremot på en tidigare hög invandring från andra europeiska länder.

Tyska fastighetsexperter säger att det behövs minst 350 000 nya bostäder varje år fram till 2020 för att bygga bort bristen på billiga bostäder.