Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, maj, 27 2018
Senaste Nytt

Nu inleds markarbeten för Sydsveriges största byggprojekt

Illustration: White Arkitekter.
Illustration: White Arkitekter.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 09 mar 2017

Nu startar grundläggningsarbetet för det första bostadskvarteret av Pottholmen i Karlskrona.
Pottholmen är ett av Sydsveriges största byggprojekt de kommande åren och är värt över 1,5 miljarder kronor. Väl färdigt kommer det att rymma bland annat World Trade Center, 450 nya bostäder och ett nytt resecentrum.

Inledningsvis kommer det krävas stora insatser för att ställa marken i ordning. Förberedande arbeten har redan pågått under ett år med flytt av el-, fjärrvärme- och vattenledningar och sanering av marken.

Pottholmen är ett vattenområde som har fyllts ut under hela 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet. Fyllnadsmassorna har varit av varierande och dålig kvalitet med innehåll av olika föroreningar som nu måste saneras.

– PEAB är i slutfasen av den första delen av mark- och saneringsarbetena, berättar Karlskronas kommuns projektledare Anders Jaryd.

– Totalt kommer vi i projektet att handla upp markarbeten för mer än 100 miljoner kronor.

 Projektet är det näst största byggprojektet i Sydsverige under 2017, bara 4-spår Malmö-Lund är större.

– Planer på att exploatera området har funnits ända sedan millenniumskiftet men av olika anledningar tog det fart först 2008, berättar Ander Jaryd.

Det var i samband med att kommunen då skrev kontrakt med Kärnhem, som bl.a. har rättigheterna till varumärket World Trade Center, om att exploatera området som planeringen tog fart på allvar.

 Det är ett komplext projekt med många inblandade aktörer. Bl.a. har Trafikverket anlagt en ny perrong inne på stationen för att serva spårområdet och den nya planerade busstationen.

– Det är flera byggnader som har rivits inom området och framför oss har vi också att riva brandstationen, när den nya står färdigbyggd till hösten 2018.

Om de gångna åren använts till planering, sanering och förberedande markarbeten så är det i år som själva nybyggnationen ska komma igång. Tre av bostadskvarteren kommer att exploateras av Kärnhem. Markanvisning för de återstående tre kvarteren kommer att lämnas ut på anbud. Bostadshusen kommer att vara 4-7 våningar höga, förutom ett punkthus på 14 våningar. Området kommer också att innehålla ett gemensamt parkeringshus.

 

Man beräknar att Pottholmen ska vara färdigbyggt år  2024

 

Annons

Annons