Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jun, 18 2018
Senaste Nytt

Vasabron i Göteborg byggs om

Bilden visar hur den nya Vasabron kommer att ser ut när den är färdig 2018. Illustration: ÅF
Bilden visar hur den nya Vasabron kommer att ser ut när den är färdig 2018. Illustration: ÅF
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 10 mar 2017

I juni börjar arbetet med att byta ut Vasabron i centrala Göteborg. Bron byggdes 1906-1907 i jugendstil och är idag en av Göteborgs paradbroar. 

- Målet är att behålla och återskapa så mycket som möjligt av den vackra brons utseende, säger Johan Landgren projektledare på trafikkontoret Göteborgs Stad.

Sedan Vasabron byggdes har den varit en viktig länk mellan Vasastaden och Göteborgs innerstad. Den har varit tungt belastad med spårvagnar, bussar och andra fordon som färdats över vallgraven. Med åren har den blivit sliten ochbehöver ersättas med en ny och starkare konstruktion.

- Det finns en spricka i mittstödet. Det är inte akut på något sätt, men ändå en tydlig indikation på att bron behöver bytas ut, säger Johan Landgren.

I juni 2017 kommer den gamla bron att rivas och viktiga detaljer tillvaratas. Därefter börjar arbetet med att återskapa den med modern byggteknik så att den klarar framtidens kollektivtrafik och varutransporter till innerstaden. Arbetet beräknas ta ca 10 månader och under den tiden kommer bron att vara helt avstängd.

Även om den bärande konstruktionen blir ny så har trafikkontoret som mål att bevara så mycket som möjligt av brons nuvarande utseende och original.

- Tillsammans med en antikvarie har vi tagit reda på vilka specifika värden bron har och hur vi kan ta till vara dessa. Räcket från 1907 kommer exempelvis att sättas tillbaka och den karaktäristiska stålbalken på brons sidor får behålla sitt utseende, säger Johan Landgren.

 

Annons

Annons