Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jun, 18 2018
Senaste Nytt

SKL: Detaljplaneprocessen inget hinder för byggandet

Gunilla Glasare. Foto: Sveriges kommuner och landsting.
Gunilla Glasare. Foto: Sveriges kommuner och landsting.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 14 mar 2017

Det tar oftast inte mer än två år att ta fram en detaljplan och de flesta kommuner planerar för fler bostäder än det byggs. Det visar SKL:s nya öppna jämförelser inom detaljplaneområdet.

– Våra öppna jämförelser visar att i princip alla Sveriges kommuner är väl förberedda för det bostadsbyggande som behövs. Ett bekymmer är dock att byggherrar nästan uteslutande ansöker om bygglov i stora städer och kommuner nära de stora städerna, säger Gunilla Glasare , avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Rapporten visar bland annat att:

  • varannan kommun tar fram en detaljplan på ett år eller mindre,
  • det ofta inte tar mer än två år att ta fram en detaljplan, 
  • de flesta kommuner planerar för fler bostäder än det byggs,
  • byggherrarna ansöker om bygglov nästan uteslutande i och kring de största städerna – trots att det är brist på bostäder i nästan hela landet,
  • flest planlagda men inte byggda bostäder, i förhållande till befolkningen, finns i landsbygdskommuner med besöksnäring,
  • totalt antogs drygt 3300 detaljplaner i Sverige 2014-2015.

– Även vi är överraskade över att kommunerna är så snabba. De gånger det tar lång tid att få fram detaljplaner beror det sällan på kommunen utan på överklaganden, som hanteras av länsstyrelsen, säger Gunilla Glasare.

Annons

Annons