Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jun, 19 2018
Senaste Nytt

Projekt: Hyresrätter byggs i Flatås Park

Den första etappen består av sjuvåningshus med sadeltak och en fasad i danskt dubbelbränt tegel som har mörk fog på bottenplanet och ljusare fog från våning ett till sju. Bild: White Arkitekter
Den första etappen består av sjuvåningshus med sadeltak och en fasad i danskt dubbelbränt tegel som har mörk fog på bottenplanet och ljusare fog från våning ett till sju. Bild: White Arkitekter
Publicerad av
Redaktionen - 16 mar 2017

Projektpresentation i samarbete med AKTUELLA BYGGEN

Text: Annika Wihlborg

I stadsdelen Flatås Park, som ligger mellan Linnéplatsen och Frölunda torg i Göteborg, pågår ett omfattande förtätningsprojekt där flera byggherrar bygger nya bostäder nu och de kommande åren. En av dem är Robert Dicksons stiftelse, som bygger drygt 200 lägenheter fördelat på lamellhus, punkthus och boende med särskild service.

oktober 2016 inleddes arbetet med den första etappen av förtätningssatsning i Flatås Park. Den består av lamellhus med 69 lägenheter, varav nio är vindslägenheter.
I nästa etapp påbörjas projekteringen av tre punkthus med 72 lägenheter. I planen finns krav på boende med särskild service med 12 till 14 lägenheter som ska byggas på uppdrag av Göteborgs stad. I den sista etappen ska det byggas tre låga lamellhus med tre våningsplan, det är planerat för ytterligare 40 lägenheter.

Sadeltak och fasad av danskt dubbelbränt tegel.

Den första etappen består av sjuvåningshus med sadeltak och en fasad i danskt dubbelbränt tegel som har mörk fog på bottenplanet och ljusare fog från våning ett till sju. För de övriga etapperna är detaljerna kring husens utformning ännu inte helt klar. Hittills pågår gjutningsarbeten med plattan på den första etappen i projektet

– För oss är det viktigt att inte forcera byggprocessen och att satsa på långsiktigt hållbara material, våra hus ska hålla i minst 100 år, säger Mikael Jansson, vd på Robert Dicksons Stiftelse, som är inriktade på att bygga hyresrätter för mindre bemedlade Göteborg.

Fakta; Flatås Park, nybyggnad av flerbostadshus i Högsbo, Göteborg

Byggherre: Robert Dicksons Stiftelse

Totalentreprenör: Skanska

Arkitekt: White Arkitekter

Omfattning: 160 lägenheter

Tidsram: Byggstart för den första etappen i oktober 2016, beräknas stå klart juni 2018

 

Flatås Park
Bildtext: Den första etappen består av sjuvåningshus med sadeltak och en fasad i danskt dubbelbränt tegel som har mörk fog på bottenplanet och ljusare fog från våning ett till sju. Bild: White Arkitekter
mj
Mikael Jansson, vd för Robert Dicksons Stiftelse. Foto: Gårdstens Bostäder

 

ANNONSER 

fsd

hte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett samarbete med Aktuella Byggen

 

 

 

 

 

 

Annons

Annons