Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Projekt; Grönt kvarter byggs i Lomma

Renderingsbild på flerbostadshuset som byggs i Lomma Strandstad. Bild: JM
Renderingsbild på flerbostadshuset som byggs i Lomma Strandstad. Bild: JM
Rendering på gathusen som ska ligga mot kanalen. Bild: JM
Rendering på gathusen som ska ligga mot kanalen. Bild: JM
Publicerad av
Redaktionen - 16 mar 2017

Projektpresentation i samarbete med AKTUELLA BYGGEN

Text: Axel Johansson

I skånska Lomma bygger JM kvarteret Masten, ett bostadskvarter som ska få fasader i varma pastellfärger och får också bland annat en skyddad innergård. Bygget karakteriseras av ett effektivt prefab byggande.

I Masten är tanken att de boende ska bo i ett lugnt läge i den, enligt somliga, attraktiva stadsdelen Lomma Strandstad. I väster kommer kvarteret att gränsa till Esplanaden som räknas som Strandstadens paradgata och även Midskeppsparken som med sitt rosarium under sommartid ska bidra med en blomsterprakt. Söderut är det en kort promenad ner till kajkanten och båtlivet i hamnen.

När denna artikel skrivs är bygget uppe på plan tre på flerbostadshuset. Högst upp ska det bli en takvåning som ger plats för fyra stycken penthouselägenheter. Totalt ska det bli 43 lägenheter i flerbostadshuset.

Själva flerbostadshuset byggs med skalväggar som gjuts på plats. Sedan har byggarna en tung yttervägg där det lyfts på betongytterväggar som sedan tjockputsas.

– Det är inget organiskt material i den ytterväggen vilket gör att det är en fukttålig
yttervägg man får en tung stomme, en värmetröghet i huset vilket gör att man får ett bättre inomhusklimat, säger Mattias Pålsmark, projektledare på JM.

jm2

Rendering på gathusen som ska ligga mot kanalen. Bild: JM

Prefabricerad armering effektiviserar

I de platsgjutna källarväggarna används skräddarsydda specialnät, i kantbalkar används armeringskorgar färdiga att lyftas direkt ner i formen, i bottenplattan användsrullarmering och den återstående ”traditionella” lösarmeringen levereras färgmärkt och sorterad efter inbyggnadsställe.

JM och armeringsproducenten Celsa Steel Service har en lång gemensam historia där man under många år arbetat för att utveckla och effektivisera armeringsprocessen. Tydligen ett lyckat upplägg, enligt Mattias Pålsmark.

– Det fungerar väldigt bra. Det gör också att vi får en kontinuitet. De vet hur vi bygger och hur vi vill ha det och det gör också att det flyter på bättre, säger Mattias Pålsmark.

– Långsiktiga entreprenörs- och leverantörsförhållande skapar förutsättningar för ökad produktivitet i byggbranschen. En produktivitet som ofta kritiseras, kompletterar Thomas Eriksson, teknisk chef på Celsa.

Celsas armeringsstål tillverkas på stålverket i Norge där miljön har varit i fokus sedan flera decennier. Stora investeringar och tillgång till förnybar energi gör att Celsas stål har en låg miljöpåverkan, cirka hälften av miljöpåverkan jämfört med ett europeiskt genomsnitt för armering.

Johan Söderqvist, Hållbarhetsstrateg på Celsa, efterlyser tydligare värdering av produkters miljöprestanda.
– Endast i enstaka fall efterfrågas specifika data för stålet, ännu ovanligare är det att klimatprestandan i en EPD verkligen jämförs mellan olika leverantörer och värderas. Koldioxidutsläpp från byggbranschen i Sverige är i samma storleksordning som de samlade utsläppen från den svenska fordonsparken, så det spelar roll vilka material vi använder.

jmb
Renderingsbild på flerbostadshuset som byggs i Lomma Strandstad. Bild: JM

Tillskillnad från flerbostadshuset som byggs i betong byggs de 20 gathusen i träregelstommar som kommer färdiga och lyfts dit på plats.

– Vi vill ha en kort tid och för att täta tak snabbt så att man undviker få in byggfukter och så in i huset, säger Mattias Pålsmark.

Sedan utvändigt kommer gathusen att teglas ut mot gatan och mot kanalen.

In mot den blivande grönskande gården kommer gathusen få en träpanel för att ge det lite mjukare karaktär.

Första inflyttningen sker i slutet av september 2017 och den sista sker i slutet av februari 2018.

Fakta
Byggherre: JM AB
Arkitekt: Yellon AB
Konstruktör: Stomkon Sverige AB
Byggnadsentreprenör: JM AB
Markentreprenör: Skanska Sverige AB/Division väg
Elentreprenör:  Bravida Prenad AB
Byggstart: augusti 2016
Färdigt: 2017-2018
Beräknad totalkostnad: 100-130 miljoner kronor

 

 

ANNONSER

celsa

ernst

 

 

 

 

Annons

Annons

Annons