Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jun, 18 2018
Senaste Nytt

Undersökning: Två av tre kommunpolitiker vill öka byggtakten

Foto: Fridhem.
Foto: Fridhem.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 17 mar 2017

Enligt en årlig undersökning från Fastigo tycker två av tre svenska kommunpolitiker, 64 procent, att byggtakten i deras kommun är för låg i dag. Hälften vill också att deras kommun ska arbeta mer med att skapa nya bostäder inom det befintliga beståndet. 

– Det råder fortfarande bostadsbrist i stora delar av landet. Samtidigt saknar både bygg- och fastighetsbranschen arbetskraft med rätt kompetens. Nu måste vi tänka innovativt kring hur vi snabbt kan få fram bra bostäder till fler människor. Vår undersökning visar att det finns en stark vilja bland kommunpolitiker att anta utmaningen, säger Mona Finnström, vd på Fastigo.

Endast var tredje svensk lokalpolitiker, 32 procent, tycker att byggtakten kan ligga kvar på den nuvarande nivån, medan 3 procent anser att byggtakten kan minska. Samtidigt vill fler än hälften, 53 procent, att kommunen också bör arbeta mer med att skapa nya bostäder inom redan befintligt bestånd, exempelvis genom påbyggnad av befintliga fastigheter eller omvandling av gamla fabrikslokaler och andra industriutrymmen. 

– För att lösa kompetenskrisen behöver fastighetsbranschen rekrytera 11 000 personer de närmaste 10 åren. Politiker, näringsliv och utbildningsväsende måste samarbeta ännu mer för att hitta sätt att möta den efterfrågade byggtakten, så som fler snabbspår för nyanlända och utbildningar kopplade till arbetsmarknadens behov, säger Mona Finnström.

Annons

Annons