Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Liljewall får uppdrag i Karlstad

Bild: Liljewall arkitketer.
Bild: Liljewall arkitketer.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 22 mar 2017

Karlstads centrala område Klara växer nu norrut. Riksbyggen, Karlstadhus och Prepart har tillsammans arbetat med parallella uppdrag för 250 nya bostäder. Tillsammans med Karlstads kommun har byggherrarna valt att gå vidare med förslaget från Liljewall.

Den nya stadsdelen kommer att heta Klara Park och stå för ett enkelt stadsliv där det är lätt att leva hållbart, oavsett ålder och livsstil. Här byggs hyresrätter, bostadsrätter och kanske även äganderätter. Stadsmiljöerna blir varierade vilket ger plats för gemenskap mellan grannar men även avskildhet för den som så önskar. Bostäderna får ett fint läge nära Klarälven och en unik kulturmiljö.

- En ny årsring i Karlstad och vi ser fram emot att vara med och utforma den, säger Karl Palmberg, ansvarig arkitekt på Liljewall.

En av de största utmaningarna är att E 18 har en stor påverkan såväl visuellt som ljudmässigt för den nya stadsdelen.

- Att planera för bostäder så nära en trafikerad väg innebär stora utmaningar, förklarar Karl Palmberg. ”Vägens närvaro blir styrande för den struktur som ska byggas. I vårt förslag står byggnaderna och landskapet för bullerskyddet. Längs motorvägen skapas ett omväxlande landskap som hanterar bullerproblematiken genom en avgränsande mur och grönskande kullar.

En enig bedömningsgrupp valde Liljewall arkitekters förslag som underlag för kommande detaljplanearbete och arbetet startar direkt.

Annons

Annons

Annons