Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, maj, 23 2019
Senaste Nytt

Sollentunas kan få ny mötesplats - Kilen

Bild: Dreem Arkitekter.
Bild: Dreem Arkitekter.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 24 mar 2017

Sollentuna kommun har utlyst en samarbetsinbjudan för tomten Kilen.  Dreem Arkitekter tillsammans med Klövern har ritat två olika förslag med starka koncept. I ett av Storstockholms snart bästa kommunikationslägen kommer Kilen bli en attraktiv och levande plats med bostäder, kultur, idrott, arbetsplatser och caféer.

 Genom sitt varierade innehåll och unika gestaltning skapas en livfull destination som gör platsen synlig. Helenelunds torg ramas in genom den nya bebyggelsen på båda sidor och tar väl hand om torget genom tydliga och urbana gränser.
I förslag K2 är det två stycken kilar som skapar en ikonbyggnad med tydlig identitet som återspeglar platsens form.

Båda förslagen har en sockelvåning som följer större delen av tomten, det blir en bas som hela projektet landar på. Ett aktivt stråk med gröna platser, bostadsgårdar, ett tryggt inre rum skapas mellan byggnaderna. I sockeln ligger publika funktioner längst fram mot torget och garage längst bort i spetsen. Ovanpå sockeln landar volymerna som innehåller bostäder, kontor och sport/kulturprogram för att skapa ett levande område som har rörelse under större delen av dygnet. 

Annons

Annons

Annons