Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jan, 23 2018
Senaste Nytt

Sveriges Byggindustrier välkomnar lättnader i plan- och bygglagen

Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier
Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier
Publicerad av
Gäst (ej verifierad) - 16 feb 2017

Plan och bygglagen föreslås förenklas

 

Idag presenterade regeringen ett förslag som syftar till att effektivisera och förenkla plan- och bygglagen. Förslaget innehåller åtgärder som regeringen menar kan lösgöra resurser genom bland annat en tidsfrist för länsstyrelsers upphävandebeslut gentemot kommuners detaljplansärenden och ytterligare undantag från kraven på bygglov såsom exempelvis byte av en byggnads färg, fasadbeklädnad eller mindre tillbyggnader så som balkong eller burspråk.

 

– Vi välkomnar regeringens förslag till förenkling av plan- och bygglagen. Det är ett steg i rätt riktning men ett helhetsgrepp krävs kring bostadspolitiken för att verkligen få bukt med de problem som präglar bostadsmarknaden. Ett sådant bostadspolitiskprogram måste också innehålla åtgärder för att exempelvis öka rörlighet på bostadsmarknaden, underlätta för kapitalsvaga hushåll att etablera sig på bostadsmarknaden och balanser den målkonflikt som finns mellan att bygga fler bostäder och att minska hushållens skuldsättning, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier.