Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jun, 18 2018
Senaste Nytt

Tyréns vinner prestigeuppdrag

Illustration: Christensen & Co. Arkitekter.
Illustration: Christensen & Co. Arkitekter.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 11 apr 2017

Tyréns har vunnit prestigeuppdraget att projektera delar av VVS-energisystemen vid campus Albano i Stockholm. Uppdraget innebär projektering av tre av byggnaderna som Akademiska Hus upprättar och omfattar cirkaa 61000 kvadratmeter.

Byggnaderna kommer att förses med närproducerad energi från ett geoenergilager vilket också ingår i uppdraget att projektera. 

Lokalerna som Akademiska Hus upprättar för Stockholms universitet innehåller lärosalar, hörsalar, seminarierum samt kontor. Utrymmena ska vara flexibla för att möta verksamhetens krav på flexibilitet under lång tid vilket ställer höga krav på de tekniska systemen.

Campus Albano beräknas stå klart 2020 och området ska ge utbildningsmiljöer för 15000 studenter och forskare och bilda ett hållbart campus i Stockholm. Ett av målen med uppförandet av lokalerna är att det skall vara föränderliga byggnader med möjlighet att kunna ändra verksamheten från lärosalar till kontorsmiljö och omvänt. Detta förutsätter hög flexibilitet vad det gäller dess tekniska system.

– Det här är ett spännande uppdrag med många tekniska utmaningar, säger Anders Nilsson, avdelningschef på Tyréns. Akademiska Hus är en uppdragsgivare som vi gärna jobbar med eftersom de har stort miljöfokus i sina projekt. Att få vara med och skapa ett bra lärosäte för framtiden och en ny stadsdel på kartan är roligt och skapar engagemang hos våra medarbetare. Vi har tidigare tagit fram en lösning till Frescatiområdet i Stockholm där vi knöt samman Arrheniuslaboratoriernas värmesystem till ett energikluster med kylvärmepumpar och ett geoenergilager. På så vis kunde de spara 5000 megawattimmar per år i minskad tillförd energi vilket motsvarar klimatgaser på 350 ton koldioxid. Energilösningen som vi tar fram nu kommer att utgå från samma principer och dess storlek utreds nu initialt.

.

Annons

Annons