Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, maj, 27 2018
Senaste Nytt

"Vi har bostadsbrist i 240 av Sveriges 290 kommuner"

Foto: Mäklarsamfundet.
Foto: Mäklarsamfundet.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 11 apr 2017

Lågt utbud fortsätter vara det som påverkar bostadsmarknaden mest och svårast att hitta en passande bostad är det för unga hushåll. Detta enligt en medlemsundersökning som Sveriges fastighetsäklare, Mäklarsamfundet gjort. 

Mäklarsamfundet samlar över 80 procent av landets fastighetsmäklare. I den kvartalsvisa undersökningen Mäklarinsikt får medlemmarna svara på frågor om utvecklingen på sina lokala marknader. Mäklarinsikt för det andra kvartalet 2017 talar sitt tydliga språk. 78 procent av de svarande menar att lågt utbud fortsätter vara det som påverkar småhusmarknaden mest. Motsvarande andel för bostadsrättsmarknaden är 72 procent.

Säsongseffekter gör sig också gällande, framför allt på småhusmarknaden. 54 procent av fastighetsmäklarna i undersökningen menar att säsongen kommer att ha stor påverkan på bostadsmarknaden de kommande månaderna. Det är en ökning med 6 procentenheter sedan förra Mäklarinsikt, som avsåg det första kvartalet 2017.

– Lågt utbud fortsätter att påverka bostadsmarknaden mest och det är egentligen inte förvånande. Vi har bostadsbrist i 240 av Sveriges 290 kommuner. Byggandet ökar, men vi har inte sett reformer som kan få igång flyttkedjorna på allvar. Snarare diskuteras hur det ska bli ännu svårare att låna till sitt bostadsköp. Det är tyvärr dåliga nyheter för Sveriges bostadskonsumenter, säger Joakim Lusensky, analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet.

Fastighetsmäklarna bedömer att det framför allt är på småhusmarknaden vi kommer att se rörelser de kommande månaderna. 56 procent av fastighetsmäklarna tror på stigande småhuspriser under det andra kvartalet. Nästan lika stor andel, 54 procent, bedömer att utbudet av småhus kommer att öka under april till och med juni. 

Svårast för unga vuxna 
I undersökningen ställdes också frågor om fastighetsmäklarnas bedömning av vilka grupper som har det svårast att hitta en bostad som passar både plånbok och behov. Nästan varannan mäklare i undersökningen menar att det är unga vuxna som har den svåraste situationen på bostadsmarknaden. Därefter menar 21 procent av mäklarna att pensionärer som vill ha ett mindre och mer bekvämt boende har svårast att hitta en passande bostad.

– Bostadsbristen i kombination med låg rörlighet får konsekvenser för alla svenskar. Tyvärr bekräftar vår undersökning den bild som jag tror att många redan har, nämligen att det är de unga och de äldre som har det svårast, säger Joakim Lusensky.

Annons

Annons