Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, maj, 27 2018
Senaste Nytt

Nya Yllebron byggs i Partille

Yllebrons underbyggnad är på plats. Bild: Svevia/Powerphoto.
Yllebrons underbyggnad är på plats. Bild: Svevia/Powerphoto.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 12 apr 2017

För att möjliggöra fler vägar till Partille centrum och för att avlasta Gamla Kronvägen byggs Yllebron över Säveån. Bron kommer att förbinda Stationsvägen på den norra sidan av ån med Yllegatan på centrumsidan och väntas stå klar under senhösten i år.

När nya Yllebron tas i bruk väntas hälften av alla fordon som når Partille centrum via Partillemotet välja att köra via bron istället för längs Gamla Kronvägen på väg mot sin slutdestination i centrum.

– I dag anländer cirka 7000 fordon per dygn till centrum via Partillemotet och Gamla Kronvägen. Med Yllebron på plats räknar vi med att cirka 3500 av dessa fordon istället kommer att köra via bron, säger kommunens projektledare Terese Löfgren.

– En robust infrastruktur är en viktig grund för den utveckling som vi vill åstadkomma i centrala Partille. Särskilt viktigt är det att få till bra förbindelser i en nord-sydlig riktning över våra barriärer, säger samhällsbyggnadschef Jörgen Hermansson.

Kommunens satsning på ett bättre trafikflöde i centrum omfattar även den pågående ombyggnaden av Kyrktorget, nyligen ombyggda Skulltorpsmotet och den nya påfarten från Arenagatan till E20 in mot Göteborg.

Brobygge följer tidplanen

Yllebron blir cirka 70 meter lång och 12 meter bred med plats både för fordonstrafik och gående och cyklister. Den byggs av Svevia på uppdrag av kommunen. Arbetet inleddes i augusti 2016 och håller än så länge tidplanen.

– Vi har gjutit hela underbyggnaden och det fjärde och sista brostödet beräknas vara på plats inom kort. Nästa steg blir att bygga upp broställningen och montera form för att kunna gjuta överdelen med körbanan, säger Jennie Breitkreuz som är byggledare för bron från kommunen.

Därefter kommer broanslutningarna mot Yllegatan och Stationsvägen att färdigställas samtidigt som man asfalterar, drar el och sätter belysning och räcken på bron.

Vattenvårdande insatser del av projektet

Säveån och dess strandkanter är ett Natura 2000-område. Här finns även vår unika och nationellt kända laxstam att ta hänsyn till. Det ställer särskilda krav på brobygget. I projektet ingår därför även vattenvårdande åtgärder för fortsatt goda livsförutsättningarna för djur och växter längs ån.

– Vi kommer dels att genomföra stabiliseringsförstärkande åtgärder av åbrinkarna från Besebäcken upp mot Yllebron och dels att anlägga erosionsskydd med naturligt runda stenar i strandbankarna vid bron och på Säveåns botten, säger Jennie Breitkreuz.

Vattenverksamheten genomförs under en period då laxen varken vandrar, leker eller då laxynglen kläcks. För att vara försäkrade om att brobygget utförs på rätt sätt har projektet dessutom prövats och godkänts av mark- och miljödomstolen.

Annons

Annons