Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, maj, 25 2018
Senaste Nytt

Stendörren köper och säljer två fastigheter i Stockholm

Rosersberg. Foto: Kilenkrysset.
Rosersberg. Foto: Kilenkrysset.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 13 apr 2017

I en bolagstransaktion har Stendörren sålt fastigheterna Rosersberg 11:101 och 11:92 till Kilenkrysset. Fastigheterna säljs för ett underliggande fastighetsvärde om 135 miljoner kronor, vilket motsvarar senaste genomförda marknadsvärdering.

Den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till 66 miljoner kronor. Fastigheterna omfattar cirka 6 500 kvadratmeter lokaler samt byggrätter motsvarande cirka 14 tusen kvadratmeter BTA.

Samtidigt förvärvar Stendörren Kilenkryssets hälftenägande i samarbetsbolaget Stockholm Väst Logistik AB i Upplands-Bro.

Tillgångarna i detta bolag utgörs av byggklar mark för lager och logistik med ett bedömt marknadsvärde om 134 miljoner kronor. Den preliminära köpeskillingen för de förvärvade aktierna uppgår till 26 miljoner kronor.

- Kilenkrysset expanderar Rosersberg som är en av bolagets kärnmarknader. Kombinationen av kassaflöde i de befintliga husen samt outnyttjade byggrätter ger goda möjligheter att utveckla fastigheterna”, säger Jan Persson, Kilenkrysset.

- Vi väljer att fokusera våra projektledningsresurser på att utveckla det spännande projektet Stockholm Väst Logistik i Bro som har väldigt goda förutsättningar till värdetillväxt. Samarbetet med Kilenkrysset är fortsatt gott. Deras väsentligen starkare närvaro i Rosersberg ger dock större förutsättning för utveckling av fastigheterna där, varför vi nu säljer”, säger Fredrik Brodin, VD Stendörren.

Annons

Annons