Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, maj, 27 2018
Senaste Nytt

Småhuspriserna ökar snabbast

Småhusgytter längs Trädgårdsgatan, sedd från korsningen Östertullsgatan, i Falköping, den 17 juni 2006. Bild: Wikipedia Commons.
Småhusgytter längs Trädgårdsgatan, sedd från korsningen Östertullsgatan, i Falköping, den 17 juni 2006. Bild: Wikipedia Commons.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 13 apr 2017

 Värderingsdata* presenterar nya siffror som visar att bostadsrättspriserna det senaste året – mars 2016 till mars 2017 – ökat med 6,3 procent. Under samma period ökade småhuspriserna med 11,1 procent.

 

Bostadsindexet visar att bostadsrättspriserna i Malmö fortsätter att öka kraftigt, medan utvecklingen i Stockholm och Göteborg samt i riket som helhet dämpas. I centrala Malmö har bostadsrättspriserna det senaste året ökat med 16,1 procent, jämfört med 4,6 procent i Stockholm, 5,4 procent i Göteborg och 6,3 procent på riksnivå.

Medan prisutvecklingen på bostadsrätter dämpas visar Värderingsdatas siffror att småhuspriserna i Sverige ökat med 11,1 procent det senaste året, det vill säga nästan dubbelt så mycket som bostadsrättspriserna som under samma period ökat med 6,3 procent.

Mäklarhusets vd Erik Wikander menar att det råder ett rekordlågt utbud av småhus, vilket leder till såväl kraftiga prisuppgångar som en ökad tröghet på marknaden.

–Det rekordlåga utbudet av småhus är ett verkligt problem på marknaden. Våra mäklare vittnar om att det är många som vill sälja och flytta, men eftersom dessa personer först vill köpa och har svårt att hitta ett nytt boende kommer dessa nya objekt inte ut på marknaden. Resultatet är ett ihållande lågt utbud och en huggsexa om de få bostäder som finns till salu, vilket leder till kraftiga prisuppgångar. För att få igång flyttkedjorna och öka utbudet krävs reformer. Bostadsminister Peter Eriksson har tidigare uttalat sig positiv till sänkt reavinstskatt. Det är något han tyvärr inte fått ett brett gehör för än, men som skulle kunna ha en kraftigt positiv påverkan på småhusmarknaden, säger Erik Wikander, vd Mäklarhuset.

Nedan följer en sammanställning av prisutvecklingen på bostadsmarknaden per mars 2017:

Prisutveckling1 mån3 mån6 mån12 mån24 mån

Bostadsrätt, riket: 0,4% 2,4% 4,0% 6,3% 21,5%

Småhus, riket: 1,6% 2,9% 3,5% 11,1% 23,2%

Bostadsrätt, centrala Stockholm: 0,4% 2,3% 3,5% 4,6% 17,5%

Bostadsrätt, centrala Göteborg: 0,6% 2,8% 4,7% 5,4% 19,3%

Bostadsrätt, centrala Malmö: 1,8% 6,3% 10,7% 16,1% 27,0%

Småhus, Storstockholm: 1,7% 3,4% 4,5% 8,6% 27,3%

Småhus, Storgöteborg: 1,3% 3,6% 6,7% 12,7% 27,4%

Småhus, Stormalmö: 0,6% 2,4% 4,8% 9,1% 20,7%

* Siffrorna är framtagna av Värderingsdata. Källa för bostadsrätter: Svensk Mäklarstatistik AB. Källa för småhus: Svensk Mäklarstatistik AB och Lantmäteriet.

Annons

Annons