Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jan, 22 2018
Senaste Nytt

Brist på Arkitekter

Charlotta Holm Hildebrand, branschchef på Sveriges Arkitekter.
Foto: Joel Nilsson
Charlotta Holm Hildebrand, branschchef på Sveriges Arkitekter. Foto: Joel Nilsson
Publicerad av
Annika-Silver - 20 feb 2017

Den pågående byggboomen gör att arkitektbranschen är nära att slå i kapacitetstaket. Sveriges Arkitekters halvårsrapport, som kom ut den 7 februari 2017, visar att omsättningen för företagen har ökat med nära en miljard på ett år, samtidigt som arbetslösheten hos Sveriges Arkitekters medlemmar var 0,6 procent i december 2016.

Både antalet anställda och omsättningen ökade kraftigt under 2016 och ökningen väntas fortsätta även i år. Sveriges Arkitekter ser att många medlemmar har en tung arbetsbelastning och kräver både att antalet utbildningsplatser ska öka och att snabbspår för nyanlända ska förbättras.

Den totala omsättningen ökade mellan 2015 och 2016 med tio procent, från 8,1 till 9 miljarder. Tillväxten är störst hos de större företagen med mer än 50 anställda, vars andel av företagens totala omsättning har ökat från 37 procent 2009 till 46 procent 2015. Flera av de stora arkitektföretagen erbjuder fler tjänster och breddar sina marknader.

Arkitektbranschens nyckeltal
Omsättning 2015: 9,1 miljarder kronor
Prognos 2016: 9,6 miljarder kronor
Omsättning per anställd 2015: 1,1 miljoner kronor
Rörelsemarginal före avskrivningar 2015: 10 procent
Antal anställda 2015: 8 100
Arbetslöshet bland Sveriges Arkitekters medlemmar i december 2016: 0,6 procent