Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 18 2018
Senaste Nytt

Esbo bygger tak över förbifartsled

Den planerade tunnelöppningen vid Helsingfors förbifartsled 1 i mitten av bilden. Foto: arkitektbyrån SARC
Den planerade tunnelöppningen vid Helsingfors förbifartsled 1 i mitten av bilden. Foto: arkitektbyrån SARC
Publicerad av
Markku Björkman - 18 apr 2017

Ett stort tunnelbygge vid Helsingfors förbifartsled Ring 1 i Esbo pågår för fullt. Esbo stad talar om planer på ytterligare en tunnel - som skulle täcka Ring I på sträckan mellan Otnäs och Norra Hagalund.

Esbo utvecklas som en nätverksstad med fem stadscentrum och två lokalcentrum och över 270 000 invånare år 2017. Esbo har fem stadscentra, Alberga, Hagalund, Mattby-Olars, Esboviken och Esbo centrum. Var och en av dessa är ungefär lika stort som en medelstor finländsk stad.

Byggandet av en tunnel på ring 1 sker så att den mittersta delen är bergstunnel medan man i bägge ändorna har betongtunnlar. På tunneln planeras en stadsbulevard med punkthus med bostäder. Redan nu är en del av ring 1 i en tunnel i Alberga, strax norr om kustbanan. Tunnelbygget är en del i utvecklingen av Hagalund och Otnäs som hör ihop med byggandet av västmetron. 

- Vi kommer att gjuta betong också på nätterna. Det är fråga om så stora arbeten att det inte är möjligt att få det klart under arbetstid. Två gånger i veckan gör vi betongarbeten på nätterna, säger projektchef Jukka Hyttinen från byggentreprenören SRV till radiosändaren Yle.

Det ska byggas fyra höga punkthus ovanpå tunneln, resten av området blir en park. Planeringschef Salla Hänninen på Esbo stad berättar att de tagit med Esboborna i planeringen av parken.

Hela området ska bli en tät och fotgängarvänlig stadsdel. Kägeluddens metrostation står redan klar och väntar på att västmetron kan köra igång. Spårjokern ska få sin ändhållplats i Kägeludden enligt planerna.

Att bygga tunneln i Kägeludden kostar runt 80 miljoner, dessutom kommer det att gå ytterligare 20 miljoner till andra vägbyggnadsprojekt i närheten. Hannu Lehtikankare vågar inte lova att bygget hålls inom sin tidtabell och budget, men åtminstone tillsvidare ser det bra ut.

Hösten 2016 beslutade Esbo stad att tunneln i Kägeludden ska byggas på en gång. Tunneln ska stå klar sommaren 2019. Målsättningen är att Ring 1 skulle gå i en tunnel också på sträckan mellan Hagalund och Otnäs.

Att bygga ett tak över Ring I på sträckan mellan Otnäs och Hagalund skulle enligt Mäkinen kosta runt 115 miljoner euro. Ovanpå det kommer priset för en planskild anslutning i korsningen av Ring 1 och Kalevalavägen. De dyra investeringarna ska betala sig tillbaka i form av värdefull tomtmark.

Annons

Annons

Annons