Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, maj, 24 2018
Senaste Nytt

Avtalstvisten i Dalarna: NCC gör sig skyldiga till avtalsbrott, menar kommunen

Publicerad av
Sanna Kesselfors - 18 apr 2017

Flera medier har tidigare rapporterat om den infekterade kontraktstvist som har blossat upp mellan NCC och Ludvika kommun gällande bygget av en vattenledning mellan Östansbo och Grängesberg. Bygget av vattenledningen, som främst ska förse Spendrups bryggeri med vatten, har kantats av problem och förseningar.

Det var under hösten 2013 som man vid kontroller upptäckte fel på vattenledningen, som ursprungligen skulle ha varit klar att ta i bruk i början av 2014. Efter flera turer fram och tillbaka kom Ludvika kommun och NCC överens om att lägga en helt ny ledning. Arbetet med detta inleddes under våren 2016.

Till en början under hösten 2016 gick allt bra med provtryckningarna. Men i slutet av året upptäcktes återigen läckage och NCC avbröt då arbetena vid årsskiftet. 

NCC och Ludvika kommun har försökt att nå en överenskommelse, i såväl i tekniska som ekonomiska frågor, för att kunna slutföra arbetet. Enligt lokal media ska kommunen ha framställt viteskrav på sammanlagt 95 miljoner kronor för den tiden som ledningen varit obrukbar. NCC menar att vitet är oskäligt och i mars varslade bolaget om hävning av avtalet.

Innan påsk stod det klart att NCC och kommunen inte enats om någon lösning för att slutföra arbetet. Därför har NCC nu hävt avtalet.

– NCC har lämnat flera förslag på konstruktiva lösningar som, om de hade accepterats av kommunen, hade inneburit att Spendrups redan hade haft tillgång till det behövliga vattnet. Senast i förrgår avvisades NCC:s förslag om att använda det beprövade materialet PE och några konstruktiva motförslag har inte kommit från kommunens sida. Vi har nu inget annat val än att häva vårt avtal, vilket vi beklagar, säger Maria Zimdahl, vice divisionschef på NCC Infraservice.

NCC: Vi har lämnat förslag
NCC menar att de förslag som företaget har lämnat har varit förmånliga för kommunen. Men förslagen ska ha avvisats, enligt NCC.

– Kommunen har inte heller velat lägga ansvarsfrågorna åt sidan till dess entreprenaden är slutförd. I stället har de bland annat beställt omfattande merarbeten som sedan inte har betalats. Under dessa förhållanden kan vi inte fortsätta vårt uppdrag, säger Håkan Broman, chefsjurist på NCC.

Ludvika kommun menar att NCC saknar rätt att häva avtalet och har i en skrivelse meddelat bolaget detta. 

"Entreprenaden av vattenledningen mellan Östansbo och Grängesberg får inte hindras av att kontraktsparterna råkar i en rättslig tvist. Detta regleras i bestämmelserna för denna byggnadsentreprenad; AB 04. Ludvika kommun anser att NCC om NCC fullföljer den aviserade hävningen, gör sig skyldigt till avtalsbrott", skriver kommunen.

Annons

Annons