Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, maj, 27 2018
Senaste Nytt

Nu startar upprustningen av Skeppsbron 4

Foto: Higab.
Foto: Higab.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 19 apr 2017

I november 2015 förvärvade Higab fastigheten Skeppsbron 4, tidigare känd som Kinesiska Muren, från Älvstranden Utveckling och under förra året slutfördes projekteringen för en kommande grundförstärkning och upprustning. Nu påbörjas projektet med att grundförstärka och rusta upp fastigheten. Den första etappen beräknas pågå fram till nästa årsskifte.

Flera större byggnadsprojekt är planerade i området och då byggnaden har stora sättningar måste den grundförstärkas.

Veidekke är upphandlade entreprenörer för projektet och nu påbörjas pålningsarbetet av underentreprenören Grundia. Det beräknas pågå fram till årsskiftet 2017/2018.

– Det blir en spännande utmaning att grundförstärka fastigheten då det är ett varierande bergdjup och lutningen är stor i vissa områden. Därför väljer man att slå in pålarna med hjälp av stag som är inborrade en halv meter in i berget. Vi räknar med att använda cirka 350 pålar som tillsammans bildar en total längd på runt 12 600 meter, säger Christian Motter, projektledare på Higab.

Under tiden kommer den norra flygeln och bjälklaget för innergården att rivas. Fasad och yttertak kommer sedan att återmonteras och en ny gårdsterrass kommer att byggas. Dessutom kommer fjärrvärme och ett nytt ventilationssystem att installeras i huset. För att hålla nere hyreskostnaderna för framtida hyresgäster kommer en enklare upprustning att genomföras, där Higab bland annat ser över tak, fasad och fönster. Det arbetet beräknas starta innan 2020.

– Till rivningen i det här projektet har vi tagit fram en plan för återanvändning av material. På så sätt minskar vi inköpen av material och får ett mer cirkulärt flöde, vilket minskar belastningen på naturen och främjar en hållbar utveckling, säger Christian Motter.

Arbetet är en del av stadsutvecklingsprojektet Älvstaden som involverar ett antal aktörer inom Göteborgs Stad. Syftet är att Skeppsbron ska bli en central mötesplats vid älven med nya bostäder, butiker, restauranger och ett levande kajliv.

Annons

Annons