Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, apr, 23 2018
Senaste Nytt

EU-medel ska säkra kompetensen inom byggsektorn

Foto: Lennart Perlenhem
Foto: Lennart Perlenhem
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 20 apr 2017

Byggsektorn behöver nyanställa omkring 40 000 personer för att säkra byggandet de kommande 10 åren. Samtidigt finns en önskan inom sektorn att öka antalet kvinnor och mångfalden på arbetsplatserna, skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande. 

För att råda bot på detta har fackförbundet Byggnads, Solna stad och Arbetsförmedlingen inlett ett samarbete och startat flera projekt som finansieras av Europeiska Socialfonden. 

Arbetsförmedlingens projekt syftar till att nyanlända, utrikes födda och kvinnor ska lockas till yrken inom byggsektorn med hjälp av fördjupad studievägledning och utökat stöd hos arbetsgivarna. 

De kommunala byggutbildningarna för vuxna i Stockholmsregionen ska genom Solna stads projekt utveckla nya utbildningsmetoder som anpassas efter byggsektorns krav på framtida arbetskraft i syfte att locka fler, främst nyanlända, till utbildning och jobb. 

Byggnads kommer i sin tur att fokusera på riktad kompetensutveckling till anställda och ledning i små och medelstora företag för att öka deras chanser till långvariga anställningar och konkurrenskraft.

Projekten har inlett samarbete med andra kommuner, branschorganisationer och byggföretag. 

Annons

Annons