Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Fem byggherrar utsedda att utveckla Skeppsbron i Göteborg

Visionsbild Skeppsbron. Kred: Kanozi Arkitekter
Visionsbild Skeppsbron. Kred: Kanozi Arkitekter
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 24 apr 2017

 Skeppsbron på Södra älvstranden i göteborg genomgår nu en efterlängtad ansiktslyftning. Nästa steg är att utveckla 450 bostäder och 30 000 kvadratmeter lokalytor för butiker, restauranger, kontor och framför allt – skapa göteborgarnas nya mötesplats vid älven.

Älvstranden Utveckling har idag fattat beslut om tilldelning på den markanvisning som utlystes i början av året. Den intresserade många starka aktörer där de allra flesta mötte anvisningens högt ställda kvalitets- och hållbarhetskrav. Utvärderingen gjordes i form av en sammanvägning av bedömd kvalitet och offererat pris.

De byggherrar som fått tilldelning är:

Veidekke Bostad (arkitektkontor: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor), AF Projektutveckling
(arkitektkontor: Okidoki Arkitekter), Studor (arkitekt: Susan Dahllöf, Studor), BJC Group (arkitektkontor: Kjellgren Kaminsky Architecture), TB Projekt Väst, (arkitektkontor: Tengbom)

- Nu när kvarterens byggaktörer är utvalda tar vi ett stort kliv framåt i utvecklingen av Skeppsbron, det känns mycket positivt. Det blir en viktig pusselbit i helheten, säger Mattias Jonsson styrelseordförande, Älvstranden Utveckling.

Utvecklingen av Skeppsbron sker i flera etapper där nytt resecentrum och spårväg redan finns på plats. Byggnation av det långsträckta kajgaraget pågår genom Parkeringsbolaget och Higab har dragit igång upprustningen av fastigheten Skeppsbron 4 (Kinesiska Muren). Kommande pusselbitar blir utveckling av kvarter med bostäder och levande bottenvåningar samt allmän plats med grönytor, kajer, promenadstråk längs älven och ett utomhusbad.

- Mötesplatsen ska möjliggöra att alla göteborgare kommer nära vattnet och kan umgås på lika villkor. Skeppsbron är till för alla, inte bara för de som bor i området. Detta var en bärande del i en omfattande dialogprocess som genomfördes för ett tiotal år sedan. Den tanken finns kvar i hjärtat av visionen för Skeppsbron. Det här ska bli en ny självklar mötesplats i Göteborg. Våra utvalda aktörer är alla införstådda med vad vi tillsammans ska skapa på Skeppsbron. Det känns mycket bra, säger Rune Arnesen, projektchef Skeppsbron, Älvstranden Utveckling.

 

Annons

Annons

Annons