Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 20 2019
Senaste Nytt

Stockholms stad antog detaljplan för 187 nya studentbostäder

Illustration: White arkitekter.
Illustration: White arkitekter.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 05 maj 2017

Stockholms stad antog stadsbyggnadsnämnd Stockholms studentbostäders detaljplan som möjliggör 187 nya efterfrågade studentbostäder i Björkhagen.

- Efter fler års detaljplanearbete känns det mycket bra att nu kunna påbörja planeringen för byggandet av dessa studentbostäder säger Ingrid Gyllfors, vd Stockholms studentbostäder.

Stockholm studentbostäder har sedan 2010 tillsammans med Stockholms stads stadsbyggnadskontor arbetat med framtagandet av en ny detaljplan. Syftet är att möjliggöra en komplettering av befintlig bebyggelse vid Simrishamnsvägen och Understenvägen i Björkhagen med cirka 190 studentlägenheter.

- Gestaltning av fastigheten ska bygga vidare på bebyggelsestrukturen i Björkhagen med lamellhus i dalen och punkthus på höjden med natur nära inpå bebyggelsen, säger Mattias Carrass, Projekt- och affärsutvecklingsansvarig Stockholms studentbostäder.

Efter antagandet av detaljplanen går projektet nu vidare in i bygglovsfasen. 

Annons

Annons

Annons