Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, maj, 27 2018
Senaste Nytt

"Viktigt att fastighetsbranschen hänger med i den digitala utvecklingen"

Åsa Öttenius, fastighetsdirektör i Stockholms stad. Foto: Stockholms stad.
Åsa Öttenius, fastighetsdirektör i Stockholms stad. Foto: Stockholms stad.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 18 maj 2017

Digitalisering öppnar nya möjligheter för fastighetsförvaltning - Det visar en studie som presenteras idag, i samband med att Stockholms stads forum för hållbara fastigheter arrangerar ett seminarium i Stadshuset om innovation och digitalisering i fastighetssektorn.

– Det är viktigt att fastighetsbranschen hänger med i den digitala utvecklingen och tar vara på de möjligheter som erbjuds. Genom digitala lösningar kan vi effektivisera fastighetsförvaltningen, så att den gagnar hyresgästerna, och miljön samtidigt som vi skapar lönsamhet, säger Åsa Öttenius, fastighetsdirektör i Stockholms stad.

I studien har 12 fastighetsägare och förvaltare intervjuats om hur de arbetar med digitalisering, vilka utmaningar de ser men också vilka möjligheter som finns. Att digitalisering kommer att förändra branschen och dess arbetssätt är de överens om. De ser nya typer av affärsmodeller där hyresvärdar kommer stå för mer service än de gör idag. Andra spaningar handlar om att hyresavtalen behöver bli mer flexibla för att möta kraven från ett allt mer digitaliserat samhälle.

För att underlätta övergången till en digitaliserad fastighetssektor efterfrågas mer branschsamarbeten.

– Stockholms stads forum för hållbara fastigheter fyller en viktig funktion i detta avseende. Inom forumet kan vi byta erfarenheter och diskutera hur branschen ska jobba med frågan, säger Åsa Öttenius.

 

Annons

Annons