Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, maj, 25 2018
Senaste Nytt

Malmö kan få 500 nya bostäder

Bild: Malmö stad.
Bild: Malmö stad.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 19 maj 2017

Det planeras för omkring 500 nya bostäder i Kirseberg längs Lundavägen, nära den nya tågstationen på Östervärn i Malmö. På torsdagen gav stadsbyggnadsnämnden förvaltningen i uppdrag att inleda ett detaljplanearbete.

Planområdet omfattar fastigheterna Skjutsstallslyckan 14, 15, 18, 19, 20 och 25, totalt 33 000 kvadratmeter BTA. Idag finns ett flerbostadshus, en bilaffär, bilverkstäder och en bilhall från 1932 på platsen. Fastigheterna ägs av Ikano Bostad.

Förslaget som ska prövas innebär två slutna bostadskvarter i fyra till sju våningar med totalt omkring 500 bostäder, varav några i vårdboende. I bottenvåningarna föreslås lokaler för olika typer av centrumverksamheter.

De nya bostadskvarteren ligger nära Östervärn, ett av stadens utbyggnadsområden med den nya pendeltågstationen som knutpunkt. Här planerar staden för fler bostäder, grönområden, skolor och förskolor, handel och kontor. Omvandlingen ska göra området mer tillgängligt och knyta ihop Kirseberg med resten av staden.

– Malmö behöver fler bostäder och det idag otillgängliga Östervärn kommer att leva upp och få ett högintressant läge tack vare den nya tågstationen, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– De 500 nya bostäderna i centrala Malmö, nära den nya tågstationen, är en viktig pusselbit för att bygga samman Malmö, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Annons

Annons