Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, maj, 27 2018
Senaste Nytt

Hemfosa köper 19 fastigheter i Karlskrona

Stina Lindh Hök. Foto: Hemfosa.
Stina Lindh Hök. Foto: Hemfosa.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 13 jun 2017

Hemfosa tecknar förvävsavtal gällande en fastighetsportfölj med 19 fastigheter i Karlskrona. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 750 miljoner kronor, med merparten av hyresintäkterna från samhällshyresgäster. De tre största hyresgästerna är Polismyndigheten, Boverket och Kustbevakningen.

Som en del av förvärvet övertar Hemfosa ett obligationslån om 473 miljoner kronor med löptid till den 1 april 2018. Slutförandet av förvärvet är villkorat av att 75 procent av befintliga obligationsägare accepterar förändringar i obligationsvillkoren relaterat till transaktionen samt beslut av Hemfosas styrelse den 13 juni 2017.

 

Hemfosa förvärvar Galliaden Holding med 19 fastigheter om totalt cirka 62.300 kvadratmeter, 17 av fastigheterna är belägna i centrala Karlskrona, merparten är kontor med samhällshyresgäster med Polismyndigheten, Boverket och Kustbevakningen som största hyresgäster. Ett hotell ingår i portföljen samt sju markfastigheter.

 

Säljare är Nordlys. Det totala fastighetsvärdet uppgår till 750 miljoner kronor och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 71 miljoner kronor varav cirka 72 procent kommer från offentliga hyresgäster.

Som en del av förvärvet övertar Hemfosa ett obligationslån om 473 Mkr med löptid till 1 april 2018 och en fast ränta om 5,75 procent. Med en räntekompensation från säljaren blir räntan 3,6 procent fram till refinansieringen i april 2018.

Genomsnittlig avtalslängd är 2,6 år och uthyrningsgraden uppgår till 90 procent. De fem största hyresgästerna står för 50 procent av det totala hyresvärdet. Fastigheterna förväntas tillträdas den 30 juni 2017.

 

– Nu stärker vi Hemfosas ställning ytterligare inom samhällsfastigheter i Sverige. Vi är mycket glada över att förvärva en fin fastighetsportfölj i den växande orten Karlskrona och ser fram emot ett givande samarbete med både hyresgäster och omgivande samhälle. Hemfosa har redan egen förvaltningspersonal på orten och bedömer att det därmed finns goda möjligheter både att förädla befintliga fastigheter och skapa effektivare drift, säger Stina Lindh Hök, transaktionschef på Hemfosa.

Annons

Annons