Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, apr, 24 2018
Senaste Nytt

3 000 nya bostäder i Fokus Hagsätra-Rågsved

Nu utvecklas Hagsätra och Rågsved som fokusområden. Så såg Hagsätra Centrum ut 1963. Bild: Flickr Mibrant 2 000 .
Nu utvecklas Hagsätra och Rågsved som fokusområden. Så såg Hagsätra Centrum ut 1963. Bild: Flickr Mibrant 2 000 .
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 16 jun 2017

Nyligen beslutade Stadsbyggnadsnämnden att påbörja planeringen för minst 3000 nya bostäder i projekt Fokus Hagsätra Rågsved, som är en bred utvecklingssatsning av de båda stadsdelsområdena Hagsätra och Rågsved. Tidsplanen för Fokus Hagsätra Rågsved ska möjliggöra antagande av den första detaljplanen under första kvartalet 2020. 

-   Genom att vi bygger 3000 nya bostäder kan vi stärka den sociala hållbarheten, förbättra centrumfunktioner och skapa nya attraktiva offentliga rum och nya kopplingar mellan stadsdelarna i det närliggande området, säger Roger Mogert (S),stadsbyggnadsborgarråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Planeringen av Fokus Hagsätra Rågsved ska utgå från ett socialt värdeskapande perspektiv. Samspelet mellan bebyggelse och offentliga rum, stråk och målpunkter ska utvecklas för att säkerställa ett levande stadsliv. Satsningen ser till helheten - förutom bostäder kommer nya multifunktionella rekreationsområden tillkomma , liksom skolor, service och arbetsplatser. De lokala centrumen Hagsätra och Rågsved och stadsdelarnas kulturliv ska stärkas, miljöns kulturhistoriska värde och unika karaktärer och kvaliteteter ska tas tillvara.

I projektet samverkar exploaterings- och stadsbyggnadskontoret med trafikkontoret, miljöförvaltningen och stadsdelsförvaltningen.

Syftet med fokusområden är att åstadkomma helhetsmiljöer, korta processerna, öka kvaliteten i planeringen och skapa förutsättningar för byggnation där detta tidigare saknats. 

Annons

Annons