Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, maj, 24 2018
Senaste Nytt

Magnolia Bostad köper samtliga aktier i Svenska Vårdfastigheter

Fredrik Lidjan, vd Magnolia Bostad. Foto: Magnolia Bostad.
Fredrik Lidjan, vd Magnolia Bostad. Foto: Magnolia Bostad.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 16 jun 2017

Nyligen stod det klar att Magnolia Bostad förvärvar samtliga aktier i Svenska Vårdfastigheter, till en köpeskilling om 300 miljoner kronor. 

Genom förvärvet ska Magnolia Bostad tydligare etableras inom utveckling av vårdboenden samtidigt som erbjudandet till kommuner och investerare breddas. Avsikten är att ta tillvara potentialen i bolagets befintliga portfölj och komplettera satsningen som redan görs inom vårdboenden med ytterligare projekt, kompetens och medarbetare.

– ­Förvärvet bidrar till en ökad social hållbarhet och tar oss ytterligare ett steg närmare mot att bli en samhällsutvecklare, samt leder till ytterligare riskminimering och synergieffekter vad gäller vår organisation, kostnader och samarbeten med kommuner. Svenska Vårdfastigheters betydande portfölj och kompetens tillsammans med Magnolia Bostads befintliga verksamhet ger oss kapacitet att bli en ledande aktör inom vårdfastigheter, säger Fredrik Lidjan, vd på Magnolia Bostad.   

Köpeskillingen uppgår till 300 miljoner kronor och finansieras med eget kapital och lånat kapital. Tillträde är beräknat till juli 2017 och villkorat av att Svenska Vårdfastigheter AB:s huvudsakliga långivare är positiva till ägarförändringen.

Den förvärvade portföljen omfattar tolv projekt omfattande cirka 70 700 kvadratmeter BTA fördelat på cirka 825 lägenheter. Projekten har bedömda produktionsstarter jämnt fördelade på de kommande tjugofyra månaderna. I och med förvärvet kommer åtta medarbetare från Svenska Vårdfastigheter att följa med till Magnolia Bostads organisation, inklusive VD Dan T. Sehlberg, som Affärsområdesansvarig Vård samt vice VD Petter Hallenberg, som Affärsutvecklingschef Vård. 

– Sveriges kommuner föredrar breda program och ett dedicerat samhällsbyggande. Genom denna affär blir vårt fokuserade vårderbjudande en del av en mycket stark helhet. Tillsammans med Magnolia Bostad kan vi fortsätta att bygga social infrastruktur, men nu i kombination med bostäder och hotell. säger Dan T. Sehlberg, vd på Svenska Vårdfastigheter.

Annons

Annons