Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jun, 19 2018
Senaste Nytt

Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad byggs om för 410 miljoner

Bild: Sweco.
Bild: Sweco.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 04 jul 2017

Skanska har tecknat avtal med Karlstads kommun gällande om- och tillbyggnation av Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad.Projektet omfattar rivning för att ge plats åt tre nya huskroppar, med tre till fyra våningar, som sammanbinds med kvarvarande befintliga byggnader. Totalt omfattar nybyggnationen cirka 21 300 kvadratmeter.

 

– Vi är mycket glada och stolta över att få förtroendet från Karlstads kommun att bygga ett av Värmlands mest intressanta projekt och en av Sveriges största gymnasieskolor, säger Fredrik Karlsson, projektchef, Skanska Sverige.

Genom att skapa en sammanhållen och samordnad gymnasieskola och gymnasiesärskola får samtliga 2 000 elever inom Sundstagymnasiets estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar och Älvkullens naturvetenskapliga- och tekniska utbildningar tillgång till nybyggda och renoverade lokaler.

– Sundsta-Älvkullegymnasiet är ett av de största investeringsprojekten som Karlstads kommun genomfört. Vi ser fram mot att samarbeta med Skanska under flera år framåt i projektet, säger Henrik Lander, ordförande i teknik och fastighetsnämnden, Karlstads kommun.

Avsikten är att om- och nybyggnationen ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Miljöklassningssystemet Miljöbyggnad administreras av Sweden Green Building Council och certifierar nya och befintliga byggnader med fokus på energi, inomhusmiljö och material.

Projektet omfattar ett samarbete med Arbetsförmedlingen för att erbjuda praktik till personer med svårighet att komma in på arbetsmarknaden.

Byggnationen inleds under augusti 2017 och projektet är planerat att vara färdigställt under det andra kvartalet 2021. Kontraktet är värt cirka 410 miljoner kronor.

 

Annons

Annons