Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 20 2019
Senaste Nytt

Medicinskt biologiskt centrum invigs 2018 i Umeå

Medicinskt Biologiskt Centrum ska bidra till att stärka Umeå universitets internationella attraktionskraft. Bild: Link Arkitektur
Medicinskt Biologiskt Centrum ska bidra till att stärka Umeå universitets internationella attraktionskraft. Bild: Link Arkitektur
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 05 jul 2017

I juni 2016 togs första spadtaget till Medicinskt Biologiskt Centrum, som blir en tillbyggnad till det befintliga Biologihuset, som är universitetets äldsta byggnad från 1961. Här ska universitetets medicinska spetsforskning samlas under samma tak.

Om- och tillbyggnaden ska resultera i en attraktiv forskningsmiljö som samlar experimentell forskning från olika vetenskapliga discipliner inom universitetets medicinska fakultet. Visionen är att huset ska utgöra en interaktiv miljö för forskning och utbildning som bidrar till att stärka universitetets internationella attraktionskraft. Projektet består dels av en totalrenovering av Biologihuset på drygt 10 000 kvadratmeter och dels en tillbyggnad på 1 850 kvadratmeter som bland annat ska inrymma kontor, lärosalar och en multisal, med många olika användningsområden.

– Vi vill skapa platser och rum där man vill stanna till, både på studentplanet och på forskarvåningarna, öppna och ljusa platser som inbjuder till samarbeten och kreativa möten. Medicinskt Biologiskt Centrum kommer att innehålla kreativa, öppna och flexibla miljöer för planerade och spontana möten. Vi skapar därför öppna stråk mellan husets olika delar, säger Torbjörn Windseth, arkitekt och uppdragsansvarig på LINK arkitektur.

Successiv inflyttning från hösten 2017

Biologihusets ventilation, belysning och elsystem kommer att bytas ut och målsättningen är att ombyggnationen ska resultera i en ökad flexibilitet och modernare undervisningsmiljöer, laboratorier och studieplatser. Akademiska Hus kommer också att bygga en inglasad övergång till närliggande Naturvetarhuset. De olika verksamheterna som ska sitta i de nya lokalerna kommer successivt att flytta in från och med hösten 2017. En övergripande ambition är att hela det om- och tillbyggda huset ska certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver. Projektet ingår i Umeå universitets campusplan, en övergripande förändringsplan som ska bidra till att utveckla universitetets framtida fysiska miljö.

 

Text: Annika Wihlborg

 

Faktaruta:

 Biologihuset, totalombyggnad av universitetshus i Umeå

Byggherre: Akademiska Hus

Generalkonsult: Link Arkitektur

Generalentreprenör:

Arkitekt: LINK Arkitektur

Tidsram: Byggstart juni 2016, beräknas stå klart juli 2018

Byggkostnad: 275 miljoner kronor

Omfattning: 11 850 kvadratmeter

 

www.markogrund.se/

mark o grund

 

 

 

 

 

 

 

www.ofbygg.com/

of bygg

 

 

Annons

Annons

Annons