Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, apr, 24 2018
Senaste Nytt

Osby kommun gör nytt försökt att hitta entreprenörer till förskolebygge

Bild: Arkitektkontor Arén AB
Bild: Arkitektkontor Arén AB
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 14 jul 2017

Tanken var att förskolan i Lönsboda skulle börja byggas i höst men anbuden under våren uteblev. Nu gör kommunen ett nytt försök att hitta en lämplig entreprenör. Denna gången genom en så kallad partneringupphandling som inte bara omfattar förskolan i Lönsboda utan nu omfattar fler byggen.

I det första steget handlar det om tre projekt: nybyggnad av en förskola i Lönsboda, en ny förskola i Osby och ett LSS-boende med tillhörande trygghetsboende i form av hyreslägenheter – även detta i Osby.

För att ge plats åt den nya förskolan i Lönsboda har några byggnader vid Örkenedskolan rivits. Enligt underlaget för upphandlingen ska förskolan ha åtta avdelningar och tillagningskök med tillhörande matsal.

Osbys nya förskola ska å sin sida ha 10 avdelningar, samt kök och matsal för en del av avdelningarna.

Utöver dessa projekt omfattar upphandlingen ytterligare byggplaner: förskola och skola i Killeberg (F-6), förskola med fem avdelningar som ska ersätta Hemgården i Osby tätort, samt en grundskola – årskurs F-9 – i Lönsboda. Dessa är dock så kallade optioner som kräver slutgiltiga politiska beslut.

Intressenter har nu fram till och med den 4 september på sig att lämna anbud

Annons

Annons