Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 18 2018
Senaste Nytt

Skanska bygger fastighet i London för 1,6 miljarder

Bild: Skanska.
Bild: Skanska.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 24 jul 2017

Skanska har tecknat avtal med Consolidated Developments om att bygga den kommersiella fastigheten St Giles Circus i West End i London, Storbritannien. Avtalet är värt cirka 1,6 miljarder kronor.

I projektet kombineras detaljhandel, fritids- och nöjesytor, kontorslokaler och bostadshus i fyra nya byggnader samt i ett antal befintliga byggnader. För att skydda kulturarvet kommer en fasad att bevaras och kulturminnesmärkta byggnader – varav vissa från år 1666 – kommer att renoveras.

För att genomföra projektet kombinerar Skanska sin kompetens inom design, pålning och grundläggning, förberedande arbeten, byggnation samt mekanik- och elteknik.

Byggnadsarbetet har påbörjats och förväntas vara färdigställt under det första kvartalet 2020.

 

Annons

Annons

Annons