Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 18 2018
Senaste Nytt

Ökad tillväxt för byggmaterialhandeln

Foto: Byggmaterialhandlarna.
Foto: Byggmaterialhandlarna.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 25 jul 2017

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 3,2 procent i juni.  

Sommarmånaderna är en av de viktigaste försäljningsperioderna för byggmaterialhandeln då många får tid att bygga om eller renovera huset, sommarstugan eller lägenheten. Efter maj månads positiva utveckling fortsatte byggmaterialhandeln att växa även i juni. Försäljningen ökade med 3,2 procent avseende jämförbara enheter (jämfört med juni 2016). Antalet vardagar var lika många i juni i år som i juni i fjol, vilket visar på en god utveckling. Den ackumulerade försäljningsutvecklingen för jämförbara enheter under perioden januari till juni 2017 landade på 4,6 procent.

Kommentar från Byggmaterialhandlarna

– Hela 2000-talet har varit en fantastiskt fin resa för Byggmaterialhandeln försäljningsmässigt. Det är mycket sällan vi redovisar minussiffror trots oroligheter i vår omvärld eller sänkta ROT-avdrag och amorteringskrav, säger en glad Ulf S. Gustafsson, VD för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

– En ökning med 3,2 procent är bra och vi kan nu också göra ett bokslut för första halvåret som ståtar med en fin tillväxt om 4,6 procent. Det är inte många branscher inom handeln som matchar de siffrorna, säger Ulf.

– Under sommaren ökar generellt sett konsumentförsäljningen, men vi ser fortfarande de största ökningarna bland proffsen, avslutar Ulf.

Annons

Annons

Annons