Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 18 2018
Senaste Nytt

Nordfeldts och Lindbäcks Boende vinnare i trähustävling i Årsta

Bild: White Arkitekter
Bild: White Arkitekter
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 26 jul 2017

Stockholms stad har beslutat ge Nordfeldt och Lindbäcks en markanvisning på Årstafältet för att utveckla tre kvarter med olika hustyper byggda i trä, en levande huvudgata och ett torg vid en av stadsdelens entréer. De två företagen har fått förtroendet att arbeta vidare med te tre kvarteren i etapp 4 efter ett jämförelseförfarande mellan fem utvalda företag.

 

- Vår ambition är att medverka till ett trähusprojekt värt att uppmärksamma säger Gunnar Nordfeldt.

Vi kommer att bygga i trä men med olika byggsystem för att bidra till en stadsdel som blir upplevelserik och varierad. Här förenas urbant stadsliv med en strävan att stärka boendes tillgång till gröna värden och biologisk mångfald. Höga hus varvas med låga. Gator har olika puls och gränder ger kopplingar mot omgivningen. Torget bjuder till umgänge och möten. Intressanta butiker lockar, kaféer och restauranger dukar upp. På lokalgatorna är tempot annat. Här träffar du grannar. Naturvärden får en framskjuten roll med olika biotoper som kan ge boendemöjlighet att glädjas åt fjärilar, sländor, humlor och njuta av fågelsång.

 

- Det är roligt att vi får möjlighet att visa det industriella trähusbyggandets bredd och variationsmöjligheter, säger Wilhelm Risberg. I förslaget finns 141 lägenheter och 39 radhus med olika hustyper och varierade hushöjder, från två till nio våningar. Lindbäcks bygger industriellt producerade flerbostadshus i trä inomhus i våra fabriker, toppmoderna anläggningar med hög kapacitet som ger en jämn kvalitet, högt materialutnyttjande och minskad miljöbelastning både vid produktionen i fabrik och vid montage på byggplatsen.

 

Stadens bedömningsgrupp säger att ”förslaget ger möjlighet till rationellt byggande men med stor variation, samtidigt som beprövad teknik används. Positivt med förutsägbar tillverkningsprocess och korta byggtider. Förslaget demonstrerar på ett övertygande sätt att industriellt byggande i trä inte innebär likadana hus, att det industriella inte står i motsats till flexibilitet och att det industriella byggandet inte är ett hot mot god arkitektur”.

 

- Vi har kallat förslaget I Symbios säger Hasse Johansson på Nordfeldts som tillsammans med Jan Larsson på White arkitekter i Göteborg arbetet fram förslaget. Vi bygger hus men ser oss som stadsbyggare som skall samverka med andra offentliga- och privata aktörer vid Årstafältets utbyggnad. Vi förstår att vara en dela av staden. Och vi är mycket glada att få vara med att bygga den.

Annons

Annons

Annons