Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 18 2018
Senaste Nytt

Intensivkurs ska hjälpa Internationella företag med svenska byggregler

Foto: Tyréns.
Foto: Tyréns.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 27 jul 2017

Det har visat sig vara en utmaning för internationella företag att förstå och hantera byggreglerna i Sverige. Nu lanseras en intensivkurs som ska hjälpa företagen att ta sig in och lyckas på den svenska marknaden. Det första kurstillfället är i Stockholm i oktober 2017.

Investeringsmöjligheterna i Stockholmsregionen uppskattas till 95 miljarder euro fram till 2030 inom områdena bostäder, infrastruktur och innovationer. Regionen planerar att bygga 340 000 nya bostäder och det kräver rekordinvesteringar på 53 miljarder euro.

- Den snabbt ökande efterfrågan inom byggbranschen har skapat enorma möjligheter för utländska företag som vill komma in på Skandinaviens största byggmarknad, säger Erik Krüger, Näringslivsutvecklare på Invest Stockholm.

Invest Stockholm, Stockholms stads bolag för investeringsfrämjande, har under de senaste åren sett ett ökat intresse bland internationella företag som vill komma in i Stockholmsregionen. Men det finns utmaningar.

- En av de största utmaningarna för de internationella företagen har visat sig vara att förstå och hantera svenska byggregler. Reglerna tillämpas strikt av myndigheterna och det är avgörande att man förstår dem för att vinna och genomföra lönsamma byggkontrakt i Sverige, säger Ulrika Grundström, avdelningschef på konsultföretaget Tyréns.

För att hjälpa de internationella företagen har Invest Stockholm, Tyréns och bostadsbranschorganisationen SABO tagit fram en kurs som täcker de grundläggande aspekterna av den svenska byggbranschen.

- Målet är att ge en introduktion till lagar och regler som är unika för den svenska byggbranschen. Avsikten är att komplettera entreprenörernas praktiska kompetens med kunskap om det svenska regelverket, med inriktning på aspekter som direkt påverkar projektets lönsamhet, säger Jonas Högset, ansvarig för nyproduktion på SABO.

Kursen är ny i sitt slag på den europeiska marknaden, och den finns i två olika versioner med inriktning på fastigheter respektive infrastruktur. Kursplanen omfattar grundläggande rättsliga aspekter och processer för anbud och genomförande av byggkontrakt i Sverige. Läs mer på 

Annons

Annons

Annons