Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 19 2019
Senaste Nytt

Ny ambitiös arkitektonisk och urban vision utarbetas för Åbo centrum

Illustration om Aura åns östra strand som öppnar sig mot kvällssolen samtidigt som man blickar man mot en attraktiv strand-promenad, där kultur, arbete och restaurangvärlden bildar en symbios.: Arkitektbyrån Aninkainen, Lunden Arc
Illustration om Aura åns östra strand som öppnar sig mot kvällssolen samtidigt som man blickar man mot en attraktiv strand-promenad, där kultur, arbete och restaurangvärlden bildar en symbios.: Arkitektbyrån Aninkainen, Lunden Arc
Åbo centrum görs mer lättillgängligt och rörligheten inne i stadskärnan smidigare genom att förtydliga trafiksystemet och användningen av gaturummet. Illustration: Arkitektbyrån Aninkainen, Lunden Arc
Åbo centrum görs mer lättillgängligt och rörligheten inne i stadskärnan smidigare genom att förtydliga trafiksystemet och användningen av gaturummet. Illustration: Arkitektbyrån Aninkainen, Lunden Arc
Publicerad av
Markku Björkman - 15 aug 2017

Enligt visionen kommer Åbos kommersiella centrum att utvidgas, den gamla staden blir en europeisk oas för möten och Aura ås östra strand som öppnar sig mot kvällssolen utgör en ny kombination av kultur, restauranger och arbete.

Enligt den så kallade visionsgruppen som dryftat centrumområdets framtid är det möjligt för Åbo att globalt sett bli en betydande stad vars unika skärgård och den utvecklade infrastrukturen skapar förutsättningar för ett trivsamt boende och livlig ekonomi och kultur.

Utvecklandet av centrumområdet är ett av de fyra spetsprojekt som Åbo stadsfullmäktige fastställt 2016. Som utgångspunkt för visionsarbetet har valts de insatsområden som skrivits in i stadsstrategin Åbo 2029.

”Projektets centrala mål är att utarbeta en ambitiös vision för att stärka centrumområdets vitalitet och dragningskraft samt en konkret syn på åtgärder och faser med vilka man uppnår ett centrum som motsvarar visionen” står det på Åbo stads hemsida.

Den sektorsövergripande visionsgruppen som tillsatts av stadsstyrelsen har arbetat under ledning av Markku Wilenius, professor i framtidsforskning.

Arkitekt Eero Lundén med sin byrå har utvecklat visionsgruppens idéer ur arkitektonisk, stadsplaneringsmässig och funktionell synvinkel.

Som stöd för arbetet har varit Turku Future Forum-tillfällen som varit öppna för alla.

En central tanke i visionen är att utvidga stadskärnan samt skapa ett användarvänligt trafiksystem som stöder utvidgandet och möjliggör tillväxten. Dessa faktorer tros bidra till att utvecklingen och investeringarna styrs i riktning mot centrum.

Enligt visionen utvidgas det kommersiella centrumområdet från omgivningen kring salutorget mot åstranden och hamnen.

- Samtidigt blir det möjligt att ordna evenemang och verksamhet även andra tider än under torghandeln. Målet är att skapa ett livligt och tryggt salutorg under alla årstider och dygnet runt, berättar Lundén.

Kollektivtrafikens nya terminaler livar upp stadens trafiknoder och styr människoströmmarna till ett större område, vilket utvidgar centrumets kommersiella kärna. De nya gatuavsnitten görs gradvis gång- och cykelbetonade utgående från internationella trender och framgångshistorier från andra städer.

I takt med att stadskärnan utvidgas förbättras dess trivsel och livskraft genom flera åtgärder. Den gamla staden ges en värdig ställning både som ett attraktivt resmål och ett europeiskt vardagsrum genom att göra områdets tjänster mer mångsidiga och begränsa trafiken som går genom området.

- Tavastgatan omvandlas till en stadsbulevard som är gemensam för universitetsfolket och utvecklingssammanslutningarna i Kuppis. Samtidigt skapar den en trivsam gångväg till gamla staden och vidare in till centrum, fortsätter Wilenius.

 

Källa: Åbo stad

Annons

Annons

Annons