Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, maj, 19 2019
Senaste Nytt

SABO i samarbete med Polska regeringen

Jonas Högset. Foto: SABO
Jonas Högset. Foto: SABO
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 16 aug 2017

Den svenska bransch- och intresseorganisationen SABO och polska regeringen har startat ett gemensamt projekt för att undanröja handelshinder. Detta sker eftersom att de allmännyttiga bostadsbolagen får få anbud när de ska bygga nya bostäder. 

– Allmännyttan ska inte bygga till vilket pris som helst, vi ska bygga till rätt pris i rätt lägen och med god kvalitet. Därför behöver konkurrensen och kapaciteten i svensk byggsektor öka, säger Jonas Högset, ansvarig för nyproduktion på SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

 

Som ett steg i att förbättra förutsättningarna för allmännyttan att bygga nya bostäder till priser som folk har råd att efterfråga, genomför SABO tillsammans med den polska regeringen samt Framtidenkoncernen i Göteborg ett pilotprojekt. Det syftar till att undanröja handelshinder som polska byggbolag kan stöta på när de vill verka som totalentreprenörer i Sverige.

 

– Pilotprojektet ska också gå igenom arbetssätt och processer hos de upphandlande svenska bostadsföretagen, för att minska riskerna och underlätta för allmännyttan att bedöma anbud från utländska totalentreprenörer. Detta är en del av SABOs strategiska satsning på den internationella marknaden, säger Jonas Högset.

 

Målet med pilotprojektet är att:

  • Få fler internationella byggföretag att etablera sig i Sverige.
  • Validera produkter och anbud från polska byggföretag som deltar i offentliga upphandlingar av nya bostäder, med avseende på svenska lagar, regler och efterfrågan.
  • Stötta beställarens organisation för att möjliggöra konkurrens i upphandling med internationell medverkan

Polens regering uppmanar polska byggbolag att ansöka om att vara piloter i projektet. Departement för infrastruktur och konstruktion vill knyta till sig polska företag som redan framgångsrikt prövat på den svenska byggmarknaden för att på så sätt ta del av deras erfarenheter och förslag på förbättringar.

Förvaltnings AB Framtiden i Göteborg deltar i pilotprojektet som representant för allmännyttiga bostadsföretag och som upphandlare av bostadsprojekt, där handelshinder för den internationella marknaden ska arbetas bort.

 

– Exempel på åtgärder skulle kunna vara att upphandlingar genomförs på engelska, att bostadsföretagen accepterar engelsktalande i organisationen på plats i Sverige och att valet av entreprenadform ses över där delad entreprenad kan bli ett alternativ, säger Anna Nordén, chef på utvecklingsavdelningen, Framtiden Byggutvecklingansvarigt bolag för all nyproduktion inom Framtidenkoncernen.

Annons

Annons

Annons