Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Full fart framåt för Solvallastaden

Flygbild över området. Foto: Solvallastaden
Flygbild över området. Foto: Solvallastaden
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 21 aug 2017

Stockholms Travsällskap tillsammans med Stockholms stad tar nu ett stort kliv framåt med Stockholms största privata stadsutvecklngsprojekt och förverkligandet av Solvallastaden - en helt ny stadsdel i anslutning till Solvalla arena.

- Under hösten låser vi en sista bearbetning av strukturplanen för programområdet som kommer att delas in i två detaljplaneområden, berättar Veronica Palmgren, beställarombud Solvalla Utvecklings AB.

Markägarna Stockholms Travsällskap och Stockholms stad kommer att börja bjuda in byggherrar i slutet av året för att delta i detaljplaneringen av det första planområdet. Det området kommer att bestå av ca 13 kvarter varav en stor fristående skola samt en fristående förskola.

Stadsbyggnadsidén - Ett liv i  rörelse, har en självklar och stark förankring i platsen intill Solvalla arena och ger ett tydligt ramverk för stadsdelen men med flexibilitet i detaljplaneringen /utförandet.

Bakgrunden till projektet är att Stockholms Travsällskap äger mark kring Solvalla som idag tilll stora delar används till besöksparkering och området kan nyttjas bättre än vad det gör idag. Området har ett bra läge med närhet till natur och kommunikationer, vilket gör platsen lämplig för fler bostäder, skolor, förskolor och verksamhetslokaler.

- Det blir många byggrätter som kommer ut på marknaden och vi kommer att bjuda in olika byggherrar som alla kommer ha möjligheter, att inom ramverket, vara med och skapa en attraktiv och modern stadsdel, fortsätter Veronica Palmgren.

Travsällskapet avser att handla upp rådgivare för försäljningen av byggrätter under kvartal 3 2017 varvid byggherrar kommer att kontaktas under kvartal 4 i en strukturerad försäljning.

Beräknad byggstart är  2021

Annons

Annons

Annons