Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 17 2018
Senaste Nytt

Fojab gestaltar nya bostäder i Ängelholm

Illustration: FOJAB Arkitekter.
Illustration: FOJAB Arkitekter.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 21 aug 2017

 Fojab har genom en arkitekttävling vunnit uppdrag av Melin Förvaltning att gestalta ett helt nytt kvarter på det gamla sockerbruksområdet i Ängelholm. Kvarteret omfattar cirka 110 lägenheter med närhet till både stationen, havet och staden. Byggstarten är planerad till 2019.

Förslaget möter upp visionen för Ängelholms stationsområde om ett attraktivt bostadsområde med förbättrade kopplingar mellan stad och hav. Kvarterets tydliga målpunkter är stationen, havet och staden och kvartersstrukturen öppnar upp sig mot dessa.

– Vårt förslag ”Kvartett” tar avstamp i det bästa från den traditionella kvarterstrukturen och punkthuset. Resultatet blev en hybrid - två olika hustyper med triangulär planform som omges av grönska och byggs kring en gemensam gård. Vi ville skapa ett livfullt kvarter med gårdar och rum för det sociala livet, säger Ulrika Sellin, arkitekt på Fojab.

– Fojab har åstadkommit ett tilltalande och nytänkande förslag på hur man utnyttjar värdefull markyta på bästa sätt, säger Håkan Svensson, VD på Melin Förvaltning.

Husvolymerna varierar på mellan fem och åtta våningar och byggs kring en upplyft gemensam innergård, som erbjuder platser för odling, växthus och lek. Husen är av tegel och knyter an arkitektoniskt till den äldre bebyggelsen på sockerbruksområdet och bidrar till att ge byggnaderna ökad värdighet och beständighet. Lägenheterna får öppna planlösningar och de flesta har balkong eller terrass.

Annons

Annons

Annons