Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Stor sanering av Inre Hamnen i Norrköping

Foto: Norrköpings kommun.
Foto: Norrköpings kommun.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 21 aug 2017

Det har sedan tidigare funnits planer på att den inre hamnen i Norrköping ska bli bostadsområden, men för att det ska kunna bli verklighet måste den först saneras. Ett arbete som kräver många olika insatser.

Vad exakt det kommer kosta är inte fastställt, men kommunfullmäktige i Norrköping har godkänt en kostnad på 425 miljoner kronor, rapporterar Norrköpings tidningar. 

Saneringsarbetet måste delas upp i flera delar. Första delen i arbetet inleds i höst och innebär att man ska transportera bort metaller och tjärämnen från Kolkajen. Man kommer också att sikta materialet på plats, för att bara behöva transportera det som är förorenat.

En annan del som måste saneras är Gasverkstomten där underlag för upphandligen nu ska tas fram. Det är inte bara sanering, utan även byggnader som ska rivas, bland annat två gasklockor. 

– Den ena gasklockan är väldigt djup, sju meter, säger delprojektledaren på stadsbyggnadskontoret Elke Myrhede till tidningen.

En ansökan om att pumpa ut grundvatten har skickats in till länsstyrelsen för att kunna sponta ner hela området till 8 meter. Gasverkstomten kommer inte kunna göras klart helt förrän Eon flyttar den verksamhet man har på området. Det kommer tidigast ske 2021 när deras nya anläggning på Ingelstaområdet är klar. 

Saneringen av Kolkajen beräknas vara färdigt tidigast i vår. Saneringen av inre hamnen har beviljats 32,4 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket.

Annons

Annons

Annons